top of page

Atminties ženklais nužymėta kūryba...

„POEZIJA – TAI PAKILU

TEN MEILĖ ŽYDI,

TEN VAISKIOS ŠYPSENOS

ARBA LIG AŠARŲ GRAUDU.

EILĖRAŠČIŲ GALI NEKURTI, NERAŠYTI

BET SIELOJE TURI BŪT POETU. “

Jonas Laurinavičius

Šeštadienį į Varėnos viešąją biblioteką rinkosi Alytaus ir Varėnos literatai, poezijos ir dainos mylėtojai. Susitikti pakvietė tradicinis „Poezijos rudenėlis“.

Pirmoji mokykla, pirmoji meilė, pirmoji pergalė, pirmas nusivylimas, pirmoji knyga, pirmasis eilėraštis ... Tai mūsų gyvenimo įvykiai – įrašai į atmintį. Savotiški Atminties ženklai.


Apie ypatingus žmogui Atminties ženklus – jo gimtinę, artimus ir brangius žmones savo kūryboje kalba Jonas Laurinavičius.

Kokius atminties ženklus, kokius darbus paliko Dzūkijos kraštui šis žmogus? Apie jo sąsajas su Varėna, Varėnos literatais pasakojo Viešosios bibliotekos bibliografė Laimutė Cibulskienė.

„Visi mes kūrėjai“ - sveikino susitikimo dalyvius Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė Regina Rasimienė, pasidžiaugusi nauju kūrybos almanachu ir pakvietusi pradėti tradicinius poezijos skaitymus.

Jonas Staliulionis savo eilėraščiais sugrįžo į jaunystės laikus, prie vaikystės upės Guostelės, kuriai skyrė pačius šilčiausius posmus. Alytiškė Palmyra Pracuvienė dzūkų tarme „piešė rudenį“, Onutė Baltrukevičienė laiminga, kad gyvena tėviškėje, gražiojoje Lietuvėlėje. Puikų balsą, muzikalumą ir artistiškumą pademonstravo Asta Galbuogienė, savo poezija kvietusi mylėti pasaulį ir nebijoti tos grėsmingosios „koronos“. „Poezijos ruduo – žodis keliauja per šalį“ rašo valkininkietė Eugenija Strazdienė, o sultingų dzūkiškos kūrybos „obuolukų“ pririnko Rimutė Griškevičienė, taikliai pajuokavusi, kad „Tėkmėj knygų šiemet daugiau nei grybų“ 😊.


Irena Malmygienė savo poezijoje romantiškai žarsto prisiminimus, skina „degančio šermukšnio uogų kekes“ ir „šildosi klevų ugnele“. Meilę savo šaliai į eilėraštį įpynė matuiziškė Laima Jezepčikaitė. „Bradžiausią laiką ir žmogaus gyvenimo rudenį rodo laikrodžiai Vincentos Lebedzevičienės kūryboje. Ruduo karaliauja ir svajingoje varėniškės Lidijos Cichockienės poezijoje. „Būkime atvira širdimi, be kaukės, gyvenkime taikoje, nes kiekviena mums duota akimirka yra brangi“ – filosofiškomis mintimis į skaitytoją kreipiasi Ramutė Kašėtienė. Petras Miliūnas pristatė eilėraštį iš 2002 m. knygelės „Ta kryžių šalis – Lietuva“ bei pačius naujausius posmus. Šviesaus atminimo varėniškio Tado Šablinsko kūrybą surinko ir į knygą sudėjo jo vaikai. Šeimos draugė skaitė romantišką Tado eilėraštį žmonai Danutei.


Dainavai, gimtinei ir meilei skirti Gražinos Kuodienės eilėraščiai, virtę dainomis, kurias jausmingai atliko jos vadovaujamas ansamblis „Viltis“.

Šiltu žodžiu renginio svečius sveikino Varėnos savivaldybės vicemeras Tomas Šimukonis.

Tokie kūrėjų susitikimai, šilti pokalbiai, nuoširdus dalijimasis kūryba tampa Atminties ženklais, kurie bus įrašyti į mūsų gyvenimo istorijos knygą, saugančią šias kūrybines keliones ir dvasinius turtus.

(...)

Ateina laikas,

Gal kartais ir vėlai.

Bet niekad juk nebūna

Per vėlu

Daryti sielai gera. Jonas Laurinavičius


Parengė Renata Česnulevičienė

Varėnos VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė
bottom of page