top of page

Atvaizdo gyvastis

Račiūnaitė, Tojana

Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII-XVIII a. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014.- 534 p.

Monografijoje aptariami stebuklingieji Švč. Mergelės Marijos atvaizdai ir jų matymą bei suvokimą XVII

XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaištystėje liudijantys šaltiniai: stebuklų knygos, votai, kopijos ir kiti stebuklingojo atvaizdo aplinkos fenomenai. Knygoje rašoma apie Valkininkų bažnyčios palėpėje aptiktą Loreto Švč. Mergelės Marijos statulėlę ir jos buvusios istorinės aplinkos reliktus. Minima Merkinės Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas, Liškiavos Budslavo Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopija ir kt.
bottom of page