top of page

Atvelykis Kriviliuose

Nors balandžio 5 d. oras nelepino, Kriviliuose vyko nuotaikinga, linksma Atvelykio popietė „Katras drūčiausias“.


Vaikams priminta, jog Atvelykis yra švenčiamas pirmąjį sekmadienį po Velykų, vėl marginami kiaušiniai, kuriuos vištos sudėjo būtent per savaitę, tarp Velykų ir Atvelykio. Būtinai per Atvelykį reikia aplankyti krikšto tėvelius, kad jie pamatytų kiek per tuos metus vaikai užaugo. Norint sėkmingų ir laimingų metų, per Velykas kuo daugiau ir aukščiau suptis, o kas nespėjo, reikia pasisupti per Atvelykį.


Renginio metu buvo menamos mįslės, skaitoma lietuvių pasaka „Kiaušinio svajonė“, vaikai deklamavo eilėraščius apie pavasarį, Velykas. Kultūros centro vadovė Virginija Černiauskienė organizavo linksmąsias estafetes, margučių ridenimo varžybas ir žaidimus: „Margučio kelionė šaukštu“, „Surask paslėptą Margutį“, „Skraido–neskraido“ ir kt. Išrinktas drūčiausias margutis. Rungtyse nugalėjo draugystė.

 

Krivilių bibliotekos bibliotekininkė

Zita Varanavičienėbottom of page