top of page

Aušrinės ir Nedzingės kelaliais 

Gegužės 14 dieną Nedzingės bibliotekoje pristatyta Vandos Mockevičienės knyga „Aušrinės ir Nedzingės kelaliais“. Renginį vedė bibliotekininkas Petras Algis Zurlys, koncertavo Tolkūnų kaimo muzikantas Antanas Blėda.


Knygos autorė Vanda Mockevičienė 90-ojo jubiliejaus proga nutarė išleisti prisiminimų knygą, padovanoti ją savo vaikams, giminaičiams. Buvo pasiūlyta kūrinį pristatyti Nedzingės bendruomenei. Autorė nesitikėjo tokio susidomėjimo. Į pristatymą atvyko rašytojas Česlovas Skaržinskas, buvę kolegos mokytojai, mokiniai, auklėtiniai, bendruomenės nariai.


Vanda Mockevičienė prisiminė: „Kadaise tėtė mus mokė: vaikai, kų atajį šitan pasaulin radot, tikėjimų, paprocius, tų pacį ir palikit kitom kartom, bet nepamirškit papasakoc ir apie savo gyvenimų.“ Tai ir paskatino rašyti prisiminimus, išleisti knygą.


„Aušrinės ir Nedzingės kelaliais“ yra antroji Nedzingės krašto senbuvės knyga. 2017 metais išleista „Šoka šarka ir genys. Dzūkijos kaimo autentiški vaikų žaidimai“. Naujausiame leidinyje pateikti Vandos Mockevičienės gyvenimo prisiminimai, spaudoje publikuoti straipsniai apie gimtąjį kraštą ir jo žmones, vaikystėje išmoktos senovinės dzūkų pasakos.


Vanda Mockevičienė-Gudelionytė gimė 1934 metais vasario 12 dieną Aušrinės kaime, Varėnos rajone. Mokėsi Liškiavos pradinėje mokykloje, Druskininkų 1-ojoje vidurinėje mokykloje, o 1968–1972 m. – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje chorinio dirigavimo ir dainavimo. Dirbo pradinių klasių mokytoja Masališkių, Montvilų, Gudakiemio kaimuose. 1959–1995 m. – Nedzingės vidurinės mokyklos mokytoja, nuo 1995 m. – Nedzingės laisvalaikio centro folkloro ansamblio „Piemenukai“ vadovė. Vadovavo Nedzingės vidurinės mokyklos ir kultūros namų chorų, liaudies šokių, dramos, vokalinių ansamblių kolektyvams.


1998 m. Vanda Mockevičienė apdovanota „Sidabrinės bitės“ ženklu už kultūros tradicijų puoselėjimą. Jos vadovaujamas vaikų folklorinis ansamblis „Piemenukai“ – festivalio „Ant marių krantelio“ laureatas (1984 m.), koncertavo įvairiuose renginiuose ne tik savo rajono, bet ir daugelyje Lietuvos vietovių, Lenkijoje ir Vokietijoje. Filmavosi H. Šablevičiaus filme „Imu jūsų duoną“ (1988 m).


Už liaudies meno tradicijų puoselėjimą, dalyvavimą tarptautiniuose ir respublikiniuose folkloro festivaliuose, dainų šventėse vaikų folkloro ansamblis „Piemenukai“ ir jų vadovė V. Mockevičienė yra gavusi daugybę Lietuvos kultūros ministro, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus, Varėnos rajono savivaldybės mero padėkų ir diplomų.


V. Mockevičienė yra Nedzingės kaimo vyresniojo amžiaus žmonių asociacijos „Nedzingėnai“ vadovė, etnografinio ansamblio narė.


Renginyje dalyvavo Vandos sesuo Irena, paraginusi renginio dalyvius padainuoti tėvulio mėgtas lietuvių liaudies dainas: „Mergela jaunoji“, „Augin tėvas du sūnelius“, „Ant Nemuno kranto“.

 

Nedzingės bibliotekos bibliotekininkė

Irena Krutulienė
bottom of page