top of page

Baltojo kiro giesmynai

Molytė-Lukauskienė, Daiva

Baltojo kiro giesmynai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 112 p.: iliustr. Iš Varėnos krašto kilusios, pajūryje gyvenančios poetės lyrikoje jautraus ir įdėmaus žmogaus išgyvenimai yra savaime įgiję savitų to krašto vaizdų ir spalvų. Tai ketvirtoji poetės (ir dailininkės) eilėraščių knyga, rodanti, kad jos balsas vis atviresnis, o žvilgsnis vis daugiau aprėpiantis.bottom of page