top of page

Bernardas Gailius

Pirmąją 5 000 eurų Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinė premiją Alytaus regiono plėtros taryba skyrė istorikui, savo mokslinėje veikloje tyrinėjančiam Lietuvos partizanų karą, publicistui Bernardui Gailiui (gim. 1981 m.) už trilerį „Kraujo kvapas“ . Premijos laureatui įteikta 5000 eurų premija ir pagal V. Krėvės apsakymą „Skerdžius“ pagaminta skulptūrėlė – skerdžiaus Lapino ragas.


Istorikas, rašytojas ir publicistas Bernardas Gaillius gimė 1981 metais Vilniuje. Baigęs teisės ir istorijos studijas Vilniaus universitete, B. Gailius­ 2006 m. debiutavo kaip autorius išleisdamas knygą „Partizanai tada ir šian­dien“. 2009 m Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertaciją „1944-1953 m. partizanų karas šiuolaikinėje Lietuvos istorinėje, politinėje ir teisinėje kultūroje“ ir tais pačiais metais pradėjo dėstyti Vilniaus universiteto istorijos fakulteto magistrantams. Svarbiausi mokslo darbai: partizanų karo kaip Europos politinio ir teisinio fenomeno temos plėtojimas akademiniuose straipsniuose, slaptojo agento mito reikšmę XX a. Vakarų visuomenėje tirianti monografija “Džeimsas Bondas. Mitas ir politika”, tarpukario Lietuvos rezonansinių nusikaltimų studija “Nusikaltimai prie Smetonos”.


B. Gailiaus romanas „Kraujo kvapas“ – pirmasis autoriaus grožinis kūrinys, įkvėptas pokario partizanų laisvės kovos, o jo veiksmas vyksta 1949–1950 Lietuvos partizanų karo metu. Kūrinyje pasakojama apie partizanų vado Andriaus Karnausko-Drakono ir jo bendražygių žūtbūtinę kovą, nuolat vedančią link neišvengiamo pralaimėjimo. Tačiau pagrindinis kūrinio herojus Andrius Karnauskas žino viena: į karą jis išėjo ne tam, kad pralaimėtų. Todėl atšiauriame pogrindyje subręsta planas, pasukantis įvykius netikėta kryptimi. Kūrinyje plėtojamas labai artimas herojų santykis su gyvenamąja aplinka: nuo šeimos ir gamtos iki tėvynės, kitaip tariant, jis – ir pilietiškas, ir krėviškas. Knygoje nuolat vyrauja kovos dvasia, o laisvės kovotojas nėra tik ideologizuotas kovotojas už gėrį – jis konkrečiomis žemiškomis vertybėmis ir pasaulėžiūra pasižymintis partizanas, kuris, gindamas Lietuvą, gina ir šiuolaikinio skaitytojo įsitikinimus. Kūrinyje aktualizuojamos žmogaus tapatybės, patriotizmo, išdavystės, kovos, istorinės atminties temos, plėtojama žmogaus ir gamtos dvasinio ryšio reikšmė, santykis su gimtinės aplinka. Šios temos visuomet buvo svarbios ir V. Krėvei-Mickevičiui.


bottom of page