top of page

Bernardas Sužiedelis

Kaišiadorių vyskupijos kapitulos prelatas, tremtinys.

Gimė 1888 metais rugpjūčio 11 d. Ulbinų kaime. Mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje ir Petrapilio dvasinėje akademijoje. Kunigu įšventintas 1912 m. spalio 28 d. Klebonavo Kabeliuose, Alovėje, Širvintose ir Žiežmariuose. 1926 m. įsteigus Kaišiadorių vyskupiją, pakeltas prelatu. Vyskupijos kurijoje ėjo oficiolo, misijų direktoriaus ir knygų cenzoriaus pareigas, drauge būdamas Žiežmarių klebonu ir dekanu.

1946 m. suėmus ir išvežus vyskupą Teofilių Matulionį, B. Sužiedėlis kurį laiką ėjo Kaišiadorių vyskupijos administratoriaus pareigas. Vėliau buvo ištremtas į Sibirą. Grįžo 1956 m.

Mirė 1967 m. balandžio 8 d. Žiežmariuose.

bottom of page