top of page

Bronius Krakevičius


B. Krakevičius Varėnos rajone ir visoje šalyje žinomas kaip profesionalus fotografas. Kunigo nuotraukose atsiskleidžia ne tik Dzūkijos gamtos specifinis koloritas gimtųjų vietų peizažuose, bet ir atskirų gamtos, miško, vandens pasaulio detalių, kurių dažnai mes nepastebime, filosofinis sureikšminimas, laikinos egzistencijos paralelės, iš pirmo žvilgsnio nereikšmingos šakelės, samanėlės, skruzdžių ir vorų tako grožis ir poezija. Taip pat gyvosios gamtos, jos gyventojų, paukščių, žvėrių, gyvačių dinamika ir didelė prasmė to, kas kasdien vyksta ne tik žmogaus, bet ir gamtos gyvenime. Ir visa tai pateikiama profesionaliai, estetiškai.


Bronius Krakevičius gimė Dubičiuose 1963 m. spalio 14 d. Kunigo šeima – paprasti kaimo žmonės ir tikėjimas jų širdyse gyvas visais laikais. Nuo vaikystės jaunuolis svajojo tapti girininku. Juo labiau, kad gimė ir augo miškingame krašte – Dubičiuose, o tėvelis dirbo miško darbininku. Tik tapti girininku nebuvo lemta. Pirmą kartą įstoti į Žemės ūkio akademiją pritrūko balų. O kai grįžo iš kariuomenės lapkričio mėnesį, jau buvo per vėlu. Po metų (1984) įstojo į Kauno kunigų seminariją. Charakteristiką parašė Dubičių parapijos klebonas Mykolas Petravičius, parapijiečių vadinamas tiesiog Mykoliuku. Apie šį kunigą klebonui išlikę labai šilti prisiminimai.


1990 m. gegužės 27–ąją Vilniaus Arkikatedroje B. Krakevičiui šventimus suteikė arkivyskupas Julijonas Steponavičius. Gimtojoje parapijoje Dubičiuose klebonaujant tam pačiam kun. M. Petravičiui vyko ir Primicijos. Pirmutinė kunigo tarnystės vieta – vikaras Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapijoje. Po to teko atlikti įvairias tarnystės pareigas per dešimtį parapijų. 2011 m. Vilniaus arkivyskupo sprendimu buvo paskirtas Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonu. 2021 m. kunigas B. Krakevičius buvo paskirtas Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bei Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijų klebonu. Bažnyčios Marcinkonyse ir Kabeliuose tapo dvasinės atgaivos centru. Kunigas B. Krakevičius tapo artimu kiekvienam tikinčiajam, o darbai kalba patys už save – Dzūkijos miškuose pasislėpusios Marcinkonių ir Kabelių bažnyčios keliasi su nauja jėga.


2022 m. kunigas Bronius Krakevičius apdovanotas „Sidabrinės bitės“ ženklu ir Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija už istorinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą, profesionalaus meno ir sakralumo harmonijos kūrimą.

bottom of page