top of page

Bronius Mackevičius

(1929–2013)

Bronius Mackevičius gimė 1929 m. kovo 20 d. Paąžuolės kaime, Varėnos rajone. 1942–1949 m. mokėsi Vilniaus gimnazijoje. 1947–1949 m. dirbo literatūriniu darbuotoju „Komjaunimo tiesos“ laikraštyje, 1953–1956 m. – „Švyturio“ redakcijoje: iš pradžių literatūros darbuotoju, vėliau – skyriaus vedėju. Nuo 1956 m. – Lietuvos Rašytojų Sąjungos narys. 1960 m. baigė Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. 1961–1964 m. vadovavo „Pergalės“ žurnalo (dabar „Metai“) redakcijos skyriui.

Išleido dvylika eilėraščių knygų suaugusiems – „Rikiuotėje“ (1952), „Petys į petį “(1956), „Neramūs paukščiai“ (1958), „ Žygiais matuojame širdis“ (1968), Palydėk mane, vėjau “(1968), „Grįžtančios gervės “(1973), „Čia ošia pušys“ (1975), „Užpustytos stotys“ (1978), “Šermukšnių skonis“ (1979), „Ilgesio medis“ (1983), „Aguonų žydėjimas“ (1990), „Ant krentančių lapų“ (1999), „Šnara nendrėse vėjas“ (2009); tris rinkinius vaikams – „Mano mašinos“ (1962), „ Mūsų kariai “(1962, 1972), „Žaliuoja eglutė“ (1965). Be to, daug poeto eilėraščių išspausdinta rinkiniuose ir periodiniuose leidiniuose. Bronius Mackevičius apdovanotas „Tiesos“, „Švyturio“, „Moters“, „Jaunimo gretų“ redakcijų premijomis, Vidaus reikalų ministerijos premija, 1979 m. jam paskirta Stasio Šimkaus premija už dainų tekstus. Nors Bronius Mackevičius gyveno Švenčionių rajone, tačiau ne kartą buvo sugrįžęs į Varėnos kraštą ir susitikęs su savo poezijos mėgėjais. Paskutinį kartą Varėnoje lankėsi 2009 metais kovo 28 dieną viešosios bibliotekos organizuotame poeto kūrybos vakare. Renginio metu buvo pristatytas naujas B. Mackevičiaus eilėraščių rinkinys „Šnara nendrėse vėjas“. Kraštotyros skyriuje kaupiama informacija apie poeto Broniaus Mackevičiaus gyvenimą ir kūrybą, parengta jam skirta bibliografija. Bronius Mackevičius mirė 2013 m. gegužės 10 dieną.

bottom of page