top of page

Daina Tėvynei Lietuvai

Daina Tėvynei Lietuvai: publicistikos rinkinys / [sudarytoja] Stasė Gaidytė-Averkienė. - – Vilnius: Žuvėdra, 2012. – 136, [1] p.: iliustr., portr.

Knygoje spausdinami geriausi geologės Stasės Gaidytės–Averkiėnės, kilusios iš Kabelių kaimo, bei jos vyro prozininko ir vertėjo, gimusio Musteikoje, Petro Averkos (1918-2004) publicistiniai straipsniai, skelbti Lietuvos periodikos leidiniuose. Pagrindinė jų tema – Vilniaus krašto lietuvių atgimimas ir priešinimasis polonizacijai. Taip pat publikuojamos Averkų bendražygių mintys apie šių dviejų Vilnijos krašto kultūrai daug nusipelniusių žmonių gyvenimą. Gausiai spausdinamos nuotraukos primins skaitytojui gražiausias Stasės Gaidytės–Averkienės ir Petro Averkos veiklos bei laisvalaikio akimirkas.bottom of page