top of page

Dainava: dzūkų kultūros žurnalas

Dainava: dzūkų kultūros žurnalas. – 2018, Nr.1 (35), 80 p.

Leidinyje spausdinamas dr. Adam Stankevič straipsnis „Merkinės seniūnas Matas Oginskis (1738-1786): gyvenimo ir ūkinės veiklos bruožai.“ Publikuojamas Algimanto ir Mindaugo Černiauskų straipsnis „Vanagas žmogus buvo“, skirtas partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Apie A. Ramanauską-Vanagą, jo senelius, tėvus, šeimą, bendražygius pasakojama Eugenijos Sidaravičiūtės straipsnyje „Tu taip norėjai matyti Tėvynę laisvą ir šviesią!“ Pateikiami Henriko Gudavičiaus straipsniai „Laiškai Dzūkijos nacionalinio parko senbuviams“ bei „Upės mįslių triptikas“. A. ir M. Černiauskai straipsnyje „Mano gyvenimo angelas sargas“ rašo apie kryždirbį, partizanų ryšininką Stasį Plutulevičių iš Mardasavo kaimo. Apie žvakių liejimą straipsnyje „Kad dūšelės kelių dangun ragėtų...“ rašo Onutė Drobelienė.


bottom of page