top of page

Dalia Tamulevičiūtė

(1940–2006)

Režisierė, teatro meno pedagogė.

Dalia Tamulevičiūtė gimė 1940 metais rugsėjo 30 dieną Senojoje Varėnoje. 1963 m. įstojo į Lietuvos valstybinės konservatorijos aktorinio meistriškumo kursą. 1966-1971 m. mokėsi režisūros Maskvos valstybiniame Lunačiarskio teatro meno institute. Grįžusi į Vilnių, pradėjo dirbti režisiere Lietuvos valstybiniame jaunimo teatre, 1973-1974 m. buvo Kauno dramos teatro vyriausioji režisierė, 1974–1989 m. – Valstybinio jaunimo teatro režisierė.

1971–2005 m. D. Tamulevičiūtė – Lietuvos konservatorijos aktorių kursų vadovė, katedros vedėja, profesorė. Per savo pedagoginio darbo metus išleido aštuonias dramos teatro aktorių laidas.

Per 18 darbo metų Jaunimo teatre režisierė sukūrė daugiau kaip 30 įvairaus žanro įsimintinų spektaklių. Statė spektaklius Kauno, Šiaulių, Klaipėdos bei Rusų dramos teatruose.

Lietuvos publika iki šiol prisimena D. Tamulevičiūtės režisuotus spektaklius: Trešnių skonis“, „Medėja“, „Ugnies medžioklė su varovais“, „Škac, mirtie, visados škac“, „Jasonas“, „Žuvėdra“, „Rožės pražydėjimas tamsoj“, „Brangioji mokytoja“, „Haroldas ir Modė“, „Brolis Alioša“, „Daukantas“ ir daugelį kitų spektaklių.

Už reikšmingus darbus Lietuvos menui ir kultūrai D. Tamulevičiūtė 2003 m. įvertinta Lietuvos Vyriausybės premija. Už nuopelnus Lietuvos teatrui 2006 m. ji apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi.

D. Tamulevičiūtė mirė 2006 m. birželio 1 d. Palaidota Senosios Varėnos kapinėse. 2011 m. išleista Dalios Tamulevičiūtės kūrybinės biografijos studija „Patirčių realizmas“. Šio leidinio sudarytoja ir tekstų autorė Ramunė Marcinkevičiūtė knygos „Pratarmėje“ rašo: „Dalia Adelė Tamulevičiūtė (1940–2006) – režisierė ir pedagogė. Menininkė, padariusi didelę įtaką lietuvių teatro raidai, sukūrusi savitą vaidybos mokyklą. Moteris, palikusi ryškų pėdsaką savo studentų, aktorių, su kuriais dirbo, biografijose. Asmenybė, kūrybinę raišką suderinusi su egzistencine laikysena. Būtent ši nuosekli dermė ir suteikia Tamulevičiūtei ypatingo išskirtinumo“. Knyga „Patirčių realizmas“ buvo pristatyta Varėnos viešojoje bibliotekoje. Renginyje dalyvavo knygos autorė ir sudarytoja Ramunė Marcinkevičiūtė ir Jaunimo teatro aktorius, buvęs Dalios Tamulevičiūtės legendinio dešimtuko studentas Kostas Smoriginas.

2010 m. minint teatro meno pedagogės ir režisierės Dalios Tamulevičiūtės gimimo 70-ties metų sukaktį, Varėnoje rugsėjo 30–spalio 22 dienomis vyko pirmasis D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Festivalio atidarymo metu buvo įteikta ir pirmoji Kultūros ministerijos įsteigta D. Tamulevičiūtės premija scenos kūrėjams, šalies teatruose puoselėjantiems lietuvių autorių kūrybą.

Festivaliai vyksta kiekvienais metais. Šiais metais Varėnoje vyks jau devintasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis.


(Nuotraukoje: D. Tamulevičiūtė, iš knygos „Patirčių realizmas“, p. 267).

bottom of page