top of page

Dienoraštis. 1920-1957

Bieliauskas, Pranas

Dienoraštis. 1920-1957 .- Vilnius, 2012.- 704 p.

Kunigo Prano Bieliausko dienoraštyje, rašytame XX a. pirmojoje pusėje, vaizduojama plati Vilniaus ir Vilniaus krašto visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo panorama sudėtingomis politinėmis sąlygomis. Dienoraštyje atsiskleidžia įvairiapusis Prano Bieliausko interesų laukas, jo veikla ne tik kaip dvasininko, bet ir kaip kultūrininko, lietuvybės puoselėtojo.

Dienoraštyje vaizduojamas kunigo gyvenimas bei darbas Valkininkų parapijoje 1949- 1957 metais. Gyvenant Valkininkuose, atgaivą ir palaimą jam teikė gamta. Prityrusį dainų rinkėją traukė etnografija, folkloras, papročiai – jis viską kruopščiai užrašė savo dienoraštyje. Neįkainuojamas dokumentas. Diena už dieną turtingesnė, kupina ryškių to meto tikrovės detalių, žmonių portretų.bottom of page