top of page

Eilėraštį skaitau, eilėraštį piešiu...

Sausio 23 d. Varėnos viešojoje bibliotekoje vyko garsiniai Martyno Vainilaičio eilėraščių skaitymai ir iliustravimo dirbtuvės, kuriose dalyvavo „Ryto“ progimnazijos 3a klasės mokiniai ir mokytoja Aušrelė Kauneckienė. Žaismingai atsakyta į klausimus, kur poetas gimė, ką dirbo, kiek knygų parašė, kaip įamžintas jo atminimas.


Mokiniai nustebo, kad M. Vainilaitis yra mūsų kraštietis, gimęs Mergežerio kaime visai netoli Varėnos 1933 m. sausio 26 d. Nuotraukose pamatė, kaip Martynas atrodė būdamas Mergežerio pradžios mokyklos mokiniu, Vilniaus valstybinėje konservatorijoje (dabar Muzikos ir teatro akademija) – studentu. Vaikai svarstė, kokį darbą dirbo poetas: „Gal jis užsidaręs rašė eilėraščius, o gal dirbo vaikų darželyje, o gal – aktoriumi kokiame nors teatre?..“ Bet aktoriumi M. Vainilaitis buvo vos keletą metų, vėliau darbavosi žurnalų vaikams „Žvaigždutė“, „Moksleivis“, „Genys“ redakcijose. Darbas – kūrybinis, dažnos komandiruotės į užsienį. O kaip išvykęs bendraudavo su šeima, juk nei mobiliųjų telefonų, nei interneto nebuvo? O bendraudavo laiškais, kuriuos rašydavo ranka ir siųsdavo paštu. Viename iš jų rašė: „Zosiuk mano! Ar gyva, ar sveika? Kaip Mantukas-Pantukas laikosi? Po pietų apvaikštinėjęs Dubultus (Latvija), prisėdau pasikalbėti su tavimi. Ranka dar ne visai gerai valdo plunksnakotį, nes jos buvo atgrubę. Pas mus, žinai, šaltoka. Atvykau vakar. Laimingai. Prisistačiau. Apgyvendino. Penktą valandą jau buvau kūrybos namuose. Per vakarienę susitikau Mačiulį, yra su kuo bendrauti. Teisingai tu kalbėjai, kad į Latviją pavasaris ateina vėliau.“


Įdomu tai, kad M. Vainilaitis parašė tik vieną poezijos knygą suaugusiems „Vyturiai palydi plūgą“ ir ta knyga nulėmė jo asmeninį gyvenimą: dailininkė Sofija Vasilenkaitė vėliau tapo poeto žmona.


Vaikai sužinojo, kad yra išleista per keturiasdešimt M. Vainilaičio knygų, o už kūrybą poetas pelnęs daugybę apdovanojimų, premijų.  Jo gimtajame krašte kas dveji metai rengiamas festivalis „Susitikimas Ežio dvare“, organizuojami rašinių ir piešinių mitologijos tema konkursai, žygiai iš Varėnos viešosios bibliotekos į Mergežerį, Vaitakarčmį, teikiama Martyno Vainilaičio premija profesionaliems rašytojams.


Mokiniai klausėsi M. Vainilaičio eilėraščių „Pelėdos giesmė“, „Spalvoti nykštukai“, „Uogelės namučiai“ ir kt., labiausiai patikusius iliustravo. Baigę piešti nustebino – drąsiai ir raiškiai deklamuodami eilėraščius apie Lietuvą, kalbą, mokytoją, gamtą ir kt.


Mokinių piešinių paroda „Eilėraštį skaitau, eilėraštį piešiu...“ galima pasigrožėti Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje. 


Renginys yra projekto „Susitikimas Ežio dvare“ – 9-asis respublikinis meninės kūrybos festivalis“ dalis, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.

 

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vedėja

Jurgita Žukienė

  

bottom of page