top of page

Elena Zalieckienė

Docentė, daktarė.

Gimė 1948 m. vasario mėn. 27 d. Valkininkuose, Varėnos rajone. 1965 m. baigė Valkininkų vidurinę mokyklą.


Besimokydama mokykloje aktyviai dalyvavo sportinėje veikloje: žaidė rankinį, krepšinį, dalyvavo lengvosios atletikos varžybose. 1963 m. buvo pakviesta į Lietuvos rankinio rinktinę, kuri Sovietų Sąjungos pirmenybėse iškovojo sidabro medalius.

1965 m. Elena Zalieckienė įstojo į Vilniaus universitetą Chemijos fakultetą.

Studijuodama universitete aktyviai dalyvavo jo sportiniame gyvenime (universiteto rankinio komandos narė). 1970 m. sėkmingai baigė studijas ir liko dirbti Vilniaus universiteto Chemijos fakultete. Studijavo aspirantūroje ir 1978 m. sėkmingai apgynė disertaciją: „Jodidų ir kai kurių halogeninių jodo anijonų sąveikos su dažais spektrofometrinis tyrimas ir jo taikymas analizėje“.


1980 m. E. Zalieckienė pradėjo dirbti Vilniaus inžineriniame institute Chemijos katedros vyr. dėstytojos pareigose. 1992 m. jai suteiktas docento vardas. Dabar dirba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Chemijos ir bioinžinerijos katedroje docentės pareigose. Dėsto šiuos dalykus: „Chemija“, „Organinė chemija“, „Pavojingosios organinės ir polimerinės medžiagos“, Degimo ir gesinimo teorija“,


o taip pat vadovauja bakalaurantų diplominiams darbams.

Nuo 1998 m. E. Zalieckienė yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto prodekanė. Mokslinių tyrimų kryptis: analizinė chemija, gamtinių objektų analizė. Elena Zalieckienė viena bei su kitais autoriais rengia mokymo priemones bei skelbia lietuvių ir užsienio leidiniuose mokslinius straipsnius.

bottom of page