top of page

Festivalis „Poezijos pavasarėlis 2023“


MOKSLEIVIŲ POETINĖS KŪRYBOS KONKURSAS „POEZIJOS PAVASARĖLIS PAUOSUPĖJE“


Kviečiame moksleivius, norinčius atskleisti savo kūrybinius gebėjimus, dalyvauti eilėraščių konkurse.


Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai: pirma grupė 3–5 klasės, antra – 6–8 klasės, trečia – 9–12 klasės.

Eilėraščių temos – Tėvynė, Žemė, Gamta, Anzelmas Matutis, Drevė.

Konkursui iki gegužės 1 dienos pateikiama užpildyta dalyvio anketa ir 1–3 savo kūrybos eilėraščiai.


Kūrinius ir užpildytą anketą konkursui galima pristatyti keliais būdais:

  • atnešti į Varėnos viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių.

  • siųsti paštu – Varėnos viešoji biblioteka, Vytauto g. 19, Varėna 65189,

  • siųsti el. paštu vaikai@varenosvb.lt


Laureatai viešai skelbiami ir apdovanojami gegužės 13 d. prie poeto Anzelmo Matučio Drevės, Pauosupės kaime „22-osios Poezijos pavasarėlio“ šventės metu.


ANZELMO MATUČIO LITERATŪRINĖ PREMIJA


Varėnos viešoji biblioteka kviečia teikti poezijos kūrinius vaikų poeto Anzelmo Matučio literatūrinei premijai gauti.

Premija konkurso būdu skiriama profesionaliam poetui arba suaugusiam literatui mėgėjui už gražiausią eilėraštį vaikams apie Tėvynę, Žemę, Gamtą.


Eilėraštis turi būti sukurtas per praėjusius dvejus metus ir publikuotas poezijos rinkiniuose arba periodinėje spaudoje.

Premijos tikslas – propaguoti Anzelmo Matučio kūrybos tradicijas, skatinti poetus kurti eilėraščius vaikams.

Kandidatūras premijai gauti gali siūlyti patys autoriai, fiziniai ir juridiniai asmenys.

Laisvos formos paraiškos dalyvauti konkurse (nurodant kūrinį, autorių ir kontaktinę informaciją) pateikiamos Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Vytauto g. 19, 65189 Varėna arba el. paštu vaikai@varenosvb.lt iki gegužės 1 d.

Prie paraiškos prisegama eilėraščio kopija. Paraiškoje būtina nurodyti šaltinį: jei eilėraštis publikuotas knygoje, nurodomas knygos autorius, pavadinimas, leidykla, leidimo metai, puslapiai, kuriuose išspausdintas siūlomas eilėraštis; jei eilėraštis publikuotas periodiniame leidinyje, nurodamas jo pavadinimas, leidimo metai, numeris (žurnalui), mėnuo ir diena (laikraščiui), puslapiai, kuriuose publikuotas siūlomas eilėraštis.


Anzelmo Matučio premiją 2010 m. įsteigė Varėnos rajono savivaldybės taryba. Ji teikiama kas dveji metai poetinės kūrybos šventėje „Poezijos pavasarėlis“, kurią organizuoja Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Premijos laureatais jau yra tapę Vainius Bakas, Jonas Endrijaitis, Vilius Baltrėnas, Violeta Židonytė, Stanislovas Abromavičius, Petras Panavas.


Daugiau informacijos teirautis el. p. vaikai@varenosvb.lt arba tel. 8 611 10 471
bottom of page