top of page

Folkloras gyvenime ir scenoje

Birželio 17 d. į Krivilius su mobiliąja biblioteka atvyko humanitarinių mokslų daktarė, etnomuzikologė, etninės kultūros puoselėtoja, folkloro dainininkė ir atlikėja, TV laidų vedėja Loreta Sungailienė, skaitė paskaitą ir vedė pokalbį „Folkloro raiška: nuo gyvenimo iki profesionalios scenos“.


Pasak Loretos, savo gyvenimą susieti su muzika ji svajojo nuo pat vaikystės. Dainavo Palangos folkloro ansamblyje „Mėguva“, o moksleivių konkurse „Dainų dainelė“ atlikusi autentišką pajūrio krašto dainą, pritardama tradicinėmis kanklėmis, tapo laureate, tada patikėjo, kad folkloras tinka profesionaliai scenai. Studijuodama Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, koncertavo su VU folkloro ansambliu „Ratilio“, daug žinių įgijo iš ansamblio vadovės, žymios muzikologės Zitos Kelmickaitės. Įsidarbinusi Lietuvos liaudies kultūros centre, pradėjo kuruoti Dzūkijos regioną. Tada Loretos gyvenime šalia gimtosios žemaitiškos, pajūrio krašto etnokultūros atsirado daug vietos ir dzūkams. Loreta pateikė Žemaitijos ir Dzūkijos etnografinių regionų ypatumų, papročių, tarmių, dainų panašumų ir skirtumų. Savo pasakojimą iliustruodama tiek dzūkiškomis, tiek žemaitiškomis dainomis. Dainavo ir kartu su dalyviais, pamokė sutartinių. Dažnokai Loreta į susirinkusiuosius kreipdavosi gimtąja žemaičių tarme.


Jautriai ir nuoširdžiai Loreta papasakojo apie jos suburto šeimų ansamblio „Virvytė“, puoselėjančio tradicines kultūros vertybes ne tik scenoje, bet ir savo kasdieniniame gyvenime, tradicijas: liaudies dainomis palydėti gimdyves į gimdymus, kūdikių sutiktuves ir prausynas, naujagimių marškinėlių siuvinėjimą ir kt. Smagu išgirsti, kad ansambliečiai taip pat myli ir puoselėja dzūkišką dainą.

Įdomus Loretos pasakojimas ir apie folkloro sklaidą bei raišką. Bendraudama su profesionaliais muzikantais, kompozitoriais, aranžuotojais atrado, jog folkloras puikiai skamba roko, džiazo, kitų muzikos stilių ritmu, o tai gali padėti ypač jauniems žmonės atrasti liaudies dainą. Jungiant įvairius stilius svarbu išlaikyti kūrybos ir muzikavimo drauge vertybes: susiklausymą, atvirumą, veržlumą, improvizacijas. Šios visos savybės atsispindi viename naujausių projektų „Lietuvos trombonų projektas ir Loreta Sungailienė“, čia darniai skamba džiazas ir lietuvių folkloras – kalendorinės, jaunimo-meilės, šeimos, karinės dainos, sutartinių ir kitų tautosakos žanrų elementai.


Pašnekovė pristatė ir naują ansamblį „LAV Trio“: Loreta Sungailienė (vokalas, tradicinės kanklės), Aistė Bružaitė (koncertinės kanklės), Vytautas Pilibavičius (trombonas, aranžuočių autorius), kurie stengiasi populiarinti lietuvišką tradicinę dainą profesionaliojoje muzikoje. Modernų, įdomų ir patrauklų atliekamos muzikos skambesį lemia neįprastas iš pirmo žvilgsnio, rodos, nesuderinamų instrumentų – koncertinių kanklių ir trombono – muzikavimas kartu.


Susitikimas su Loreta Sungailiene yra trečiasis Varėnos viešosios bibliotekos projekto „Mobilūs pašnekesiai“ renginys, gražiai įsiliejęs į Krivilių etnografinio ansamblio „Volungė“ kūrybinės veiklos 50-mečio šventę. Ačiū Krivilių bibliotekos bibliotekininkei Zitai Varanavičienei ir kultūros centro direktorei Virginijai Černiauskienei už gražų priėmimą ir svetingumą.


„Mobiliuosius pašnekesius“ remia Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.


Varėnos viešosios bibliotekos

Informacinių išteklių skyriaus bibliotekininkė Daiva Armonienėbottom of page