top of page

Fotografijų paroda

Liepos 2–rugsėjo 1 d. Varėnos viešojoje bibliotekoje (II aukšte) veikia kraštiečio Gintaro Turonio fotografijų paroda „Senos trobos dar stovi“. Joje – Senojoje Varėnoje, Dubičiuose, Perlojoje stūksančios senutėlės trobos ir reikšmingiausi jų elementai: langai, durys, prieangis...


Parodoje užfiksuotas unikalus ir vertingas kultūrinis paveldas – tradicinė Dzūkijos kaimo architektūra, kur daug dėmesio buvo skiriama puošybai. Fotografijose matyti kruopščiai, siaurais rėmeliais sudalyti ir dailiais apvadais apjuosti langai – vienas svarbiausių namo elementų, o jų dydis ir puošyba nusakydavo patalpų paskirtį ir reikšmingumą. Tas pats pasakytina ir apie kitą reikšmingą elementą – duris. Kuo svarbesnis buvo pastatas arba patalpa, tuo dažniau būdavo išpuošiamos ir jo durys. Statyti iš vietinių medžiagų, veikiami gilaus ryšio su aplinka pajautos, trobesiai tarsi savaime prisitaikydavo ir prie dzūkiško kraštovaizdžio ir prie buities. Šiandien tradicinė kaimo architektūra neišvengiamai nyksta – taip, kaip kadaise buvo statoma ir kuriama pratęsiant gamtos ritmą, taip su gamtos ritmu pamažu grįžta žemėn.


Gintarui svarbu užfiksuoti tas senąsias gyvenimo vertės suvokimą liudijančias formas, todėl jo nuotraukose išryškėja trobų fasaduose gamtos įrėžti ir vis dar kuriami unikalūs raštai, tekstūros, spalvos...

 

Gintaras Turonis gimė Varėnoje 1967 m., gyvena Perlojoje, dirba dailės ir technologijų mokytoju Varėnos r. ir Šalčininkų r.

1987 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, meninį akmens apdirbimą.

Fotografuoja nuo 1978 m.

 

 

bottom of page