top of page

Gegužės 15–20 d.


Kauno muzikinio teatro sodelyje įamžintas Petro Bingelio atminimas: [minint prof. Petro Bingelio 80-ąsias gimimo metines Kauno muzikinio teatro sodelyje iškilo skulptoriaus Stasio Žirgulio sukurtas P. Bingelio biustas].- Iliustr. // Muzikos barai.- 2023, Nr. 1–-4, p. 126–127


Rutkauskaitė, Diana

Atnaujintas Čepkelių rezervato takas. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2023, geg. 18, p. 12


Urbelytė, Indrė

Optimistinė tragedija: Antrasis pasaulinis karas sovietų Lietuvos dailėje: [rašoma ir apie Pirčiupių tragedijos simbolinės reikšmės skulptūrinio įprasminimo projektą].- Iliustr. // Naujasis Židinys-Aidai.- 2023, Nr. 3, p. 36–46


Varėna: [kultūros centre savaitgalį minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną įteikta šeštoji A. Ramanausko-Vanago premija] // Lietuvos rytas.- 2023, geg. 16, p. 19


Vilniaus rotušėje pagerbti nematerialaus kultūros paveldo vertybių puoselėtojai: [Vilniaus rotušėje pristatytos į Nematerialaus kultūros paveldo sąvadą naujai įrašytos vertybės. Balanų, statinių (štankietų) skaldymo tradiciją pristatė Musteikos, Marcinkonių, Zervynų kaimų meistrai].- Iliustr. // Vakaro žinios.- 2023, geg. 18, p. 7


Varėnos viešoji biblioteka, 2023 m. Sudarė Laimutė Cibulskienėbottom of page