top of page

Gegužės 9–21 d.

Jakimavičius, Liudvikas „Per poeziją žmogus susitaiko su pasauliu“: [pokalbis su poetu, dramaturgu L. Jakimavičiumi; aprašomas poeto vaikystės etapas Marcinkonyse] / [kalbėjosi] Rimvydas Stankevičius // Metai.- 2022, Nr. 5-6, p. 104-130


Kaniava: [žinutė apie tai, kad vyras rekonstruodamas savo sodybą lauko virtuvėje rado 105 įvairaus kalibro šovinius].- Rubrika: Kas, kur, kada: nuo Visagino iki pajūrio // Lietuvos rytas.- 2022, geg. 21, p. 21


Kažemėkaitytė, Jolanta Smulkieji ir vidutiniai pieno perdirbėjai atkaklūs – lengvai nepasiduos: [apie varškės, sūrių, sviesto ir kitų pieno produktų gamybą Lietuvoje bei šalies smulkių ir vidutinių pieno persirbimo įmonių sunkumus; pateikiamas įmonės „Varėnos pienelis“ direktorės Jolantos Kuzminienės komentaras].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2022, geg. 19, p. 1, 3, 5


Protingas siekia ne to, kas malonu, o to, kas apsaugo nuo nemalonumų: [pateikiamas M. Čepaitytės-Junevičienės pasasakojimas apie 1973 m. tautiškai nusiteikusių studentų išvyką į Perloją, kurios tikslas buvo padėti gėlių prie Vytauto Didžiojo paminklo ir tuo pagerbti prieš metus žuvusį Romą Kalantą] // Alytaus naujienos.- 2022, geg. 19, p. 6


Ramanausko-Vanago premija skirta istorikei Daliai Kuodytei.- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2022, geg. 17, p. 2


Rudzinskas, Jonas Rūtos Indrašiūtės keramikos dekoras. –Iliustr. // Tautodailės metraštis.- Nr. 47, p. 23-27


Ruškutė, Eglė Festivalis „Vidury girių“ : [apie Dzūkijos nacionaliniame parke vykusį gamtos festivalį „Vidur girių“] // Žaliasis pasaulis.- 2022, geg. 19, p. 3


Varėna: [žinutė apie tai, kad šiemet Adolfo Ramanausko-Vanago premijos laureate tapo istorikė Dalia Kuodytė].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2022, geg. 17, p. 20


Viešnagė pas Vytautą Kaziulionį: [Seimo narys, profesorius Valdas Rakutis, LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila ir valdybos narys Edvardas Strončikas svečiavosi pas politinį kalinį, tremtinį Vytautą Kaziulionį].- Iliustr. –Tremtinio inf. // Tremtinys.- 2022, geg. 13, p. 4

bottom of page