top of page

Gruodžio 5–10 d.Gintalas, Kostas

Kaip korta kris...: [apie žaidimo kortų atsiradimą ir paplitimą. Prieraše „O kaip Lietuvoje“ minima kortų dirbtuvė Varėnoje].- Iliustr. // Legendos.- 2022, Nr. 6, p. 82


Gudavičius, Henrikas „... kad kiekvienas turėtų sau tinkamą darbą“: 2022-ųjų anomalijos, keistenybės ir atradimai. Ruduo: [publicistika].- Iliustr.-Tęs. Pradžia: Nr.23 // Žaliasis pasaulis.- 2022, gruod. 8, p. 1, 5, 9


Ištikimybę ir meilę savo kraštui liudijęs darbais: [apie žurnalistą, publicistą, visuomenės veikėję, keliautoją ir fotografą Vincą Uždavinį] / parengė Laimutė Cibulskienė .- Rubrika: Žmonės ir įvykiai. Nacionalinės vertybės // Respublika.- 2022, gruod. 10-16, p. 10


Jezepčikaitė, Laima

Parodytas dėmesys žmonėms su negalia: [apie Neįgaliųjų dienos paminėjimą Varėnoje].- Iliustr. // Bičiulystė.- 2022, gruod. 8-21, p. 2


Laimės neturėjau: [papasakojo S.J. Marcinkonių seniūnija :[atsiminimai]] / parengė Nijolė Marcinkevičienė // Šiaurės Atėnai.- 2022, gruod. 9, p. 15


Lučinskas, Gintaras

Skulptūra „Vanagas su vanagėliu“ – Merkinėje.- Iliustr. // Tremtinys.- 2022, gruod. 9, p. 1, 4


Trainys, Vygandas

Smūgis buteliu buvo mirtinas: [apie tai, kad Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį 41 metų Mindaugo Balčiaus nužudymo byloje: 42 metų verslininkas iš Vilniaus Igoris Pranevičius kalės 8 metus. Žmogžudystė buvo įvykdyta 2021 met pabaigoje Dubičių kaime].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2022, gruod. 6, p. 12


Varėnos viešoji biblioteka, 2022 m. Sudarė Laimutė Cibulskienė

bottom of page