top of page

Gyvenu Nepriklausomoje Lietuvoje ir kalbu lietuviškai

Prieš 33 metus Lietuva vėl tapo nepriklausoma valstybe. Tai buvo drąsus ir svarbus žingsnis, vykdant lietuvių tautos valią.Kiekvienais metais Gudžių kultūros centras ir biblioteka surengdavo iškylą į gamtą. Šiemet dėl nepalankių oro sąlygų popietė vyko kultūros centro patalpose. Renginys prasidėjo Lietuvos himnu. Literatūrinę kompoziciją atliko Irena Paleckienė ir Vida Kielienė. Skambėjo Bernardo Brazdžionio, Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio, Janinos Degutytės eilės apie Lietuvą.


Vyko konkursas apie lietuvių kalbą ir literatūrą. Reikėjo minti mįsles, pabaigti patarles, ištaisyti barbarizmus, padeklamuoti lietuvių poetų eilėraščius, taisyklingai vartoti veiksmažodžius sakiniuose. Susirinkusieji aktyviai dalyvavo visose užduotyse. Daugiausiai teisingų atsakymų pateikė Žemyna.


Vaikai žaidė judriuosius žaidimus. Estafetėse lenktyniavo Gerdos ir Emilijos komandos


Gudžių bibliotekos bibliotekininkė

Vida Kielienė

bottom of page