top of page

Henrikas Gudavičius

Gamtininkas, žurnalistas, rašytojas.

Henrikas Gudavičius gimė 1943 m. balandžio 10 d. Kelmės rajone, Kalniškių kaime. 1960 m. baigė mokslus Šaukėnų vidurinėje mokykloje, 1960–1965 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA) , tapo diplomuotu agronomu. Atlikęs tuo metu privalomą tarnybą sovietinėje kariuomenėje, išbandė įvairius darbus: dėstė filosofiją, vokiečių kalbą LŽŪA, dirbo eiguliu, kirto mišką Baškirijoje, Kalnų Altajuje.


1991 m. balandžio 23 d. įkūrus Dzūkijos nacionalinį parką (DNP), H. Gudavičiui buvo pasiūlyta jame dirbti ekologu. H. Gudavičiaus iniciatyva pradėtas leisti DNP laikraštis „Šalcinis“, propaguojantis ir fiksuojantis Dzūkijos gamtines ir etnokultūrines vertybes. Gamtininkas šiame leidinyje paskelbė daug savo straipsnių, užrašė daug įdomių kaimo žmonių pasakojimų.


1996 m. pavasarį prie sraunaus Krūčiaus upelio ekologas pradėjo veisti sodą, kuris dabar vadinamas vaistinių ir retųjų augalų kolekcija.


Už nuopelnus Varėnos krašto kultūrai 1996 m. Dzūkijos nacionalinio parko ekologui H. Gudavičiui buvo įteiktas Varėnos rajono savivaldybės įsteigtas „Sidabrinės bitės“ ženklas.

Daug H. Gudavičiaus straipsnių apie gamtą, etnokultūrą yra išspausdintų respublikinėje ir rajoninėje spaudoje.


1998 m. Aplinkos ministerija „už nuoseklią ir kryptingą visuomeninę veiklą aplinkosaugos srityje, ypač už svarius darbus skleidžiant informaciją apie Lietuvos gamtą, skatinant vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius pažinti mus supantį pasaulį ir puoselėti etnokultūros tradicijas, ugdant visuomenės palankų aplinkai gyvenimo būdą“ H. Gudavičiui skyrė Česlovo Kudabos premiją.


H. Gudavičius yra knygų apie etnografinius parko kaimus: „Musteika“ (1997), „Margionys“ (1998), „Mardasavas“ (1999), „Liškiava“ (2000) sudarytojas. Jis yra knygų: „Merkinės istorijos bruožai“ (2004), „Kapiniškiai. Rudnia. Dubininkas“ (2005) ir „Subartonių kraštas“ (2007) – vienas iš sudarytojų, leidinio „Amatai ir verslai Dzūkijos nacionaliniame parke “ (1994) teksto autorius bei knygos „Kur šaltiniai alma“ (2005) bendraautorius.


2013 m. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido H. Gudavičiaus knygą „Gamtmeldžio sodas: iš dzūkiškojo dienoraščio“. Į šį leidinį sugulė 1990–2004 m. autoriaus gyvenimo vienkiemyje (gyvena netoli Liškiavos) pastebėjimai, novelės bei esė.

2014 m. VšĮ „Bernardinai.lt“ išleido H. Gudavičiaus knygą „Laiškai iš kaimo. Dienoraštis 2008–2012“.

2014 m. H. .Gudavičius gavo Kultūros ministerijos premiją už publicistiką.

2015 m. išleista Henriko Gudavičiaus , fotomenininkų Algimanto ir Mindaugo Černiauskų knyga „Nerūpėjo niekur išvažiuoti“. Tai poetiškas pasakojimas nuotraukomis ir pačių dzūkų lūpomis apie gebėjimą būti laimingam savojoje žemėje.


Dzūkijos nacionaliniame parke dirbo iki 2017 m. birželio 19 dienos.

bottom of page