top of page

Iš karo korespondento užrašų

Vienuolis, Antanas

Iš karo korespondento užrašų.- Vilnius : Bonus animus, 2019.- 303 p.

Skelbiami rašytojo A. Vienuolio-Žukausko - karo korespondento - tekstai, skelbti 1919-1920 m. dienraštyje "Lietuva". Įdomu, kad apie šią jo trumpą, vos pusantrų metų, veiklą žinoma labai nedaug. sužinosite, kokia buvo karo su bolševikais Daugpilio apylinkėse eiga bei tenykščių žmonių gyvenimo ypatumai karo sąlygomis; kaip Lietuvos kariuomenė Radviliškio apylinkėse sutriuškino bermontininkus ir kaip klostėsi įvykiai kovoms pasibaigus; kaip vyko rinkimai į Steigiamąjį Seimą ir kokias viltis vežėsi 1920 m. į Maskvą siųsta taikos delegacija; kodėl paaštrėjo Vilniaus krašto klausimas ir kaip vyko kovos su želigovskininkais; Varėnos kraštui reikšminga publikacija „Iš kovų ties Varėna“ (p. 198-201) ir kt.


bottom of page