top of page

Iš Slabados kaimo – į Vilniaus katedrą

Bieliauskas, Pranas

Iš Slabados kaimo – į Vilniaus katedrą: kunigo Prano Bieliausko užrašai 1883 –1911 m. – Trakai: Voruta, 2013. – 192 p.: iliustr.

Kunigas Pranas Bieliauskas – vienas žymiausių Vilniaus krašto dvasininkų, lietuvybės puoselėtojų, tautos švietėjų.

Ši knyga – tai kunigo P. Bieliausko1945 m. gruodžio 31 d. baigti rašyti prisiminimai, skaitytojui išsamiai ir vaizdžiai atskleidžiantys jo vaikystės ir jaunystės gyvenimo tarpsnį nuo 1883 iki 1911 metų.

Leidinyje išspausdintas Vytauto Česnulio straipsnis „Kun. P. Bieliausko biografijos netikslumai bei mįslės“, kuriame rašoma apie P. Bieliausko klebonavimą Valkininkų parapijoje.


bottom of page