top of page

Iššūkiui „Vasara su knyga“ pasibaigus


Pasibaigė 8-asis skaitymo skatinimo iššūkis „Vasara su knyga“.

Dalyvauti skaitymo varžytuvėse užsiregistravo 180 Varėnos rajono bibliotekų skaitytojų, kurie perskaitė 782 knygas.

Reikėjo įveikti penkias užduotis. Perskaityti:

1) knygą, kurios pavadinime yra vietovardis (perskaitytos 163 knygos),

2) knygą, kuri buvo ekranizuota (155 knygos),

3) knygą apie laisvę (153 knygos),

4) fantastinę knygą (160 knygų),

5) negrožinę knygą (151 knyga).


144 skaitytojai perskaitė visas reikiamas knygas ir įveikė skaitymo iššūkį. Varėnos viešojoje bibliotekoje buvo 51 nugalėtojas, Dubičių – 24, Krivilių 23, Puodžių ir Nedzingės – po 11, Pilvingių – 9, Panočių – 7, Žilinų – 5, Perlojos – 3.

Populiariausios vasaros knygos suaugusiems buvo: Delia Owens „Ten, kur gieda vėžiai“, Kristinos Sabaliauskaitės „Petro Imperatorė“, „Anos Frank dienoraštis“; vaikams: Hanso Kristiano Anderseno „Coliukė“, Šarlio Pero „Batuotas katinas“, Jurgos Vilės ir Linos Itagaki „Sibiro haiku“, Almos Karosaitės „Lapės paso paieška“.


Varėnos VB Informacinių išteklių skyriaus bibliotekininkė

Daiva Armonienė

bottom of page