top of page

Istorinė Kovo 11-oji

Varėnos viešojoje bibliotekoje (II aukšte) veikia spaudinių paroda „Istorinė Kovo 11-oji“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Kovo 11-ąją sukanka 33 metai, kai buvo pasirašytas nepriklausomos Lietuvos istorijai svarbiausias dokumentas – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas. Šis dokumentas valstybei reiškė kur kas daugiau nei tik akto pasirašymą, jis žymjo naują pradžią, naują kelią į demokratiją, į laisvę. Esame laisvi kalbėti ir rašyti lietuviškai, laisvai reikšti savo mintis, norus, jausmus ir emocijas, džiaugtis, palaikyti vieni kitus, mylėti ir didžiuotis savo Lietuva. Kovo 11-oji prieš trisdešimt trejus metus parodė bendrą tautos pasiryžimą, jos požiūrį į ateitį. Minėdami Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – didžiuokimės būdami drąsios, ryžtingos, laisvos Lietuvos piliečiais.

Parodoje eksponuojami leidiniai, kuriose atsispindi Kovo 11-osios įvykiai bei kraštotyros darbai iš bibliotekos kraštotyros leidinių fondo. Bene išsamiausiai apie nepriklausomybės atkūrimą rašoma solidžiame istorikų E. Manelio ir R. Samavičiaus sudarytame straipsnių ir dokumentų rinkinyje „Kovo 11-oji – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena“ (2008), kuriame pasakojama detali Lietuvos valstybingumo ir išlikimo istorija, dokumentaliai atskleidžiamos Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo XX a. pabaigoje peripetijos. Leidinyje „Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai, 1990“ (2000) , kurį išleido Nepriklausomybės akto signatarų klubo valdyba ir Lietuvos nepriklausomybės signatarų namai, pateikiamos signatarų biografijos ir išsamus dokumentinis kovo 11-osios vaizdas.


Ypatingas dėmesys parodoje skirtas Nepriklausomybės Akto signatarui, varėniškiui Juozui Dringeliui (1935–2015). Parodoje eksponuojama knyga „Juozas Dringelis“ (2018) iš serijos „1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarai“. Leidinyje apžvelgiamas J. Dringelio gyvenimo kelias, jo veikla Sąjūdyje, Aukščiausioje taryboje ir Seime. Knyga gausiai iliustruota signataro šeimos ir Lietuvos valstybės archyvų nuotrerijos Dringelienės prisiminimai apie 1990 metų įvykius: „Signataro žmona svarbiausios žinios laukė užgniaužusi kvapą“ („Merkio kraštas“, 2022, kovo 8). Parodą papildo rankraščių segtuvas „Atsiminimai apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Juozą Dringelį“ (žmonos Valerijos Dringelienės, sūnaus Giedriaus, brolių Motiejaus ir Stanislovo, giminaičio Gintauto Šapokos ir kt. atsiminimai) ir bibliografija, skirta J. Dringeliui bei straipsnių kopijų segtuvas „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Juozas Dringelis (1935–2015) spaudoje“.

Parodą parengė Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė

Laimutė Cibulskienė


bottom of page