top of page

Joana Grigaitienė

Pedagogė

2020 m. spalio 8 d. Varėnos rajono savivaldybės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“ įteiktas pedagogei Joanai Grigaitienei. Šis garbingas apdovanojimas jai skirtas už ilgametį ir nuoseklų darbą, asmeninį indėlį ugdant asmenybes ir Varėnos krašto kultūros puoselėjimą.


Gimė 1939 m. rugpjūčio 25 d. Kalnėnų kaime, Alytaus rajone. 1956 m. baigė Alytaus pedagoginę mokyklą, 1974 m. – Vilniaus pedagoginį institutą, kvalifikaciją kėlė Vilniaus profesinio rengimo centro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamuose kursuose ir konferencijose, Varėnos švietimo centro organizuojamuose seminaruose.


Į Varėną atvyko 1970 metais. Pradžioje dirbo „Ąžuolo“ vidurinėje mokykloje, o paskui – 2-oje vidurinėje mokykloje (dabartinė „Ryto“ mokykla). Iki 1995 m. – Varėnos „Ryto“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja. 1993 m. suteiktas mokytojos metodininkės vardas, 2002 m. – lietuvių kalbos mokytojos konsultantės vardas., Po 50 metų, atiduotų mokyklai ir vaikams, 2006 metais mokytoja Joana Grigaitienė atsisveikino su mokykla.


Darbai. Parengė knygą „Nuošalės poetas“ (2005), skirtą Varėnos krašto poeto Antano Kalanavičiaus 60-mečiui, parašė šios knygos įvadinį straipsnį, parengė rinkinį „Ežerų ir girių užauginti“ (2008) ir parašė jo įvadinį straipsnį, buvo knygos „Pokario žmonių likimus apmąstome šiandien“ (2008) leidybinės komisijos nare. Šioje knygoje išspausdinta jos mokinės dviejų dalių apybraiža apie lietuvių rezistencinių kovų ryšininkę.


Laisvalaikiu piešia, komponuoja karpinius, fotografuoja ir rašo. Yra parengusi asmeninę karpinių, nuotraukų ir savo knygų parodą Varėnos švietimo centre. Išleido šias poezijos knygas: „Amžių sandūroje“ (2003), „Palydėjau žodį“ (2011), „Rytoj ir vakar“ (2012), Žvaigždžių taku“ (2014) ir publicistinį romaną „Jos norėjo būti karalienės“ (2013). Parengė apybraižų knygą apie Varėnos krašto pedagogus „Svajonės pašaukti“ (2015). Knygai autorė parinko visų dėstomųjų dalykų, net ir laikomų nelabai svarbiais – dailės, muzikos, kūno kultūros mokytojus ir visų pareigybių atstovus – mokyklų direktorius, pavaduotojus, neformalaus ugdymo pedagogus, būrelių vadovus. Čia aprašė trijų kartų mokytojus, nuolat kėlusius savo pasiekimo kartelę, savo veikla gerbusius pasirinktą profesiją. 2017 metais pasirodė antroji apybraižų knyga „Svajonės pašaukti“, kuri yra skirta Varėnos rajono gydytojams. Pasak autorės, gydytojo ir mokytojo profesijos – tarsi seserys dvynės. Gydytojas stengiasi įsiskverbti, pažinti, išstudijuoti ir prižiūrėti kūną, mokytojas – atverti dvasios šaltinius, aptikti kūrybinius pradus, ir tik tada įmanoma visavertė asmenybės būtis. Šis apybraižų rinkinys – simbolinis paminklas kelioms gydytojų kartoms, turintis išliekamąją vertę dėl surinktos originalios medžiagos gausos ir kokybės. Čia ir biografijos, ir giluminiai interviu, ir gydytojų psichologija, tarpusavio santykiai, ir socialinio gyvenimo pavyzdžiai. Knyga apipavidalinta autorės surinktomis istorinėmis nuotraukomis, jos pačios poezijos posmais, popieriaus karpiniais. Trečioje apybraižų knygoje „Svajonės pašaukti“ (2019) įtaigiai ir labai jautriai perteikti šviesių Varėnos krašto kultūros ir meno žmonių gyvenimai.


Periodinėje spaudoje paskelbė nemažai publikacijų ir eseistinių straipsnių visuomeninėmis temomis. J. Grigaitienė yra Varėnos literatų klubo „Jievaras“ narė. Jos eilėraščiai skelbti rajono laikraštyje „Giružis“ ir Varėnos literatų poezijos leidiniuose „Merkio lieptai“ (2007) ir „Linguojantys Merkio lieptai“ (2014).


2018 m. mokytoja Joana Grigaitienė apdovanota Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu „Sidabrinė bitė“.


J. Grigaitienės išskirtines savybes – profesinę kompetenciją, išmintį, meninį polėkį ir kūrybinius sugebėjimus – pastebėjo ir įvertino Varėnoje vykstančio Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio organizatoriai, pakvietę ją į nominacijų komisiją. J. Grigaitienė yra albumo „Asmenybės šviesoje: Varėnos Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio dešimtmetis“ (2020) sudarytoja. Albumo pristatymo renginyje pedagogė Joana Grigaitienė buvo apdovanota Varėnos rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“. „ Kadangi esu pedagogė, tai didžiausias džiaugsmas man yra tai, kad ėjau teisinga kryptimi, kad mano pasirinkti mokymo metodai ir formos buvo vaisingi. 41 kartą mano mokiniai tapo įvairių respublikonių literatūrinių konkursų laureatais ir prizininkais, 2 iš jų apdovanoti Lietuvos Respublikos Prezidento diplomais, 19 tapo Lietuvos Respublikos jaunųjų filologų konkursų laureatais ir prizininkais“ – teigia Joana Grigaitienė.

bottom of page