top of page

Jonas Aleksonis. Bibliografija

Jonas Aleksonis. Bibliografija / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras; [sudarė Rasa Samauskienė]. – [Perloja (Varėnos r.)]: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Perlojos bandymų stotis, 2015. – 47, [1] p.: iliustr., portr.

Leidinyje pateikta buvusio Perlojos bandymų stoties direktoriaus dr. Jono Aleksonio gyvenimo ir mokslinės veiklos apžvalga. Išspausdinti dr. Vytauto Žemaičio, Juozo Zakaracko, Elenos Simanauskytės, Vinco Kupčinsko ir Marijos Šilalienės atsiminimai apie J. Aleksonį. Leidinyje išspausdinta jo mokslo darbų ir kitų publikacijų bibliografija. Bibliografiniai aprašai - nuo 1958 m. iki 1995 m. Pateikti 192 bibliografiniai įrašai, kurie sunumeruoti. Knygelę papildo J. Aleksonio, jo šeimos ir kolegų nuotraukos.bottom of page