top of page

Jonas Čaplikas


Socialinių mokslų daktaras.

Gimė 1954 m. birželio 23 d. Varėnos rajone, Kašėtų kaime, gausioje miško darbininkų šeimoje. Mokėsi Kašėtų pradinėje (1961–1965), Valkininkų sanatorinėje internatinėje (1965–1969) mokyklose. Baigęs aštuonias klases, įstojo į Buivydiškių tarybinį ūkį-technikumą, kurį baigė 1973 m. ir įgijo zootechniko kvalifikaciją tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą. Jį baigė 1978 m. įgydamas žemės ūkio gamybos ekonomisto organizatoriaus kvalifikaciją. Nuo 1981 m. dėsto Žemės ūkio universitete. 1986 m. apgynė disertaciją ekonomikos mokslų kandidato laipsniui įgyti. Šis mokslo laipsnis 1993 m. nostrifikuotas į socialinių mokslų daktaro laipsnį. 1990 m. suteiktas docento vardas. Dirba Verslo organizavimo katedros docentu.

bottom of page