top of page

Jonas Grigas

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos MA narys korespondentas.

Gimė 1938 m. balandžio 10 d. Kabeliuose, Varėnos rajonas. Baigė Marcinkonių vidurinę mokyklą (1956), Vilniaus universitetą (1961). Habilituotas mokslų daktaras (1981), Vilniaus universiteto Radiofizikos katedros profesorius (1984), Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1994), Lietuvos nacionalinės Mokslo premijos laureatas (1996), Lietuvos MA narys korespondentas (2000).


J. Grigas yra feroelektros ir fazinių virsmų tyrimo Lietuvoje pradininkas. Su kolegomis sukūrė mikrobanginę feroelektrikų dielektrinę spektroskopiją. Ištyrė daugelio feroelektrikų ir protoninių laidininkų dielektrinius spektrus radijo ir mikrobangų dažnio laukuose, atrado ir ištyrė feroelektrines relaksacines ir rezonansines modas, fazinius virsmus kristaluose, sukūrė fazinių virsmų modelių, tapo 10 išradimų autoriumi. Už mokslo nuopelnus profesorius 1986 m. apdovanotas LSSR valstybine premija, 1996 m. – Lietuvos mokslo premija, 1996 m. – Švietimo ir mokslo ministerijos premijomis už mokslo populiarinimą. J. Grigas buvo vienas pirmųjų Lietuvos fizikų, tiesusių kelius iš uždaros sovietinės bendruomenės į platų tarptautinį bendradarbiavimą. Jis dirbo Japonijos, Indijos, JAV ir daugelyje Europos universitetų, o ten sukauptą patirtį taikė Lietuvoje.


Profesorius J. Grigas yra vienas produktyviausių mokslo populiarintojų Lietuvoje. Išleistos net penkios jo mokslo populiarinimo knygos: „Kiek trunka sekundė. Šiuolaikinis pasaulis mokslininko akimis“ (2012), „Kokiame pasaulyje gyvename. Mokslininko akimis“ (2012), „Pažinimo keliais: prieš laiko rodyklę pažvelgus“ (2013), „Ateitis jau atėjo“ (2015), „Pažinimo šaknys ir vaisiai“ (2021).

bottom of page