top of page

Jonas Grigas

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos MA narys korespondentas.

Gimė 1938 m. balandžio 10 d. Kabeliuose, Varėnos rajonas. Baigė Marcinkonių vidurinę mokyklą (1956), Vilniaus universitetą (1961). Habilituotas mokslų daktaras (1981), Vilniaus universiteto Radiofizikos katedros profesorius (1984), Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1994), Lietuvos nacionalinės Mokslo premijos laureatas (1996), Lietuvos MA narys korespondentas (2000).


J. Grigo mokslinių tyrimų sritis – feroelektriniai reiškiniai ir faziniai virsmai kristaluose. Jis atrado anujų fazinių virsmų ir feroelektrinių reiškinių naujose kristalų šeimose, atrado ir ištyrė relaksacines ir fononines minkštąsias modas, sukeliančias fizinius virsmus, sukūrė mikroskopinius feroelektrinių ir superjoninių fazinių virsmų modelius, taip pat originalius mikrobanginius feroelektrikų tyrimo metodus bei prietaisus.

Paskelbė per 160 mokslo straipsnių ir monografiją, yra 10 išradimų ir 1 JAV patento bendraautoris.

bottom of page