top of page

Jonas Latvys

(1903–1949)


Žurnalistas, visuomenės veikėjas.


Gimė 1903 m. sausio 14 d. Šarkiškių kaime. 1928 m. baigęs Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, studijavo Krokuvos universiteto agronomijos fakultete, Vilniaus universiteto teisės fakultete. 1931–1938 m. „Vilniaus žodžio“ vyr. redaktorius, 1935–1940 m. „Kultūros“ draugijos valdybos narys. Rašė „Lietuvos žiniose“, „Vilniaus balse“.


Vokiečių okupacijos metais Jonas Latvys buvo persekiotas, slapstėsi Žemaitijoje. Pokario metais dirbo Žemės ūkio ministerijoje.


Mirė 1949 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje.

bottom of page