top of page

Juozas Dringelis

(1935–2015)

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

Juozas Dringelis gimė 1935 m. birželio 25 d. Varėnos rajone, Pabaronės kaime. Pokario Laisvės kovų metais Dringelių šeima, kaip ir daugelis kaimynų Pabaronės kaime, rėmė partizanus. 1945 m. sausio 9 d. šeima liko be pastogės – sovietų represinių struktūrų (NKVD) kariškiai sudegino visus Dringelių trobesius, nes pas juos nakvojo Lietuvos partizanai. Nepaisant to, J. Dringelio šeima ir toliau rėmė partizanus, o priverstinės kolektyvizacijos metu 1951 metais už nepakeliamų mokesčių nesumokėjimą buvo konfiskuota dalis šeimos turto. Nepriklausomybės Akto signatarės Irenos Andrukaitienės teigimu „toks gyvenimas vertė J. Dringelį galvoti apie ateitį, apie įsitvirtinimą, apie mokslo siekimą ir norą dirbti Lietuvai.“


1947 m. J. Dringelis baigė gimtojo Pabaronės kaimo pradinę mokyklą. Mokslus tęsė Varėnoje ir Vilniuje. 1954 m. baigė Vilniaus 8-ąją darbo jaunimo vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto žurnalistikos specialybės neakivaizdinį skyrių. 1965 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalisto specialybę. 1960–1962 m. dirbo buvusio Eišiškių rajono „Raudonoji vėliava“ redakcijos literatūriniu darbuotoju, 1962–1969 m. – Varėnos rajono laikraščio „Raudonoji vėliava“ redakcijos atsakinguoju sekretoriumi. Nuo 1969 m. iki 1990 m. dirbo Varėnos rajono tarybos vykdomojo komiteto sekretoriumi.


Nuo pat Atgimimo pradžios aktyviai įsitraukė į Sąjūdžio veiklą: 1988 m. liepos mėn. buvo vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės Varėnos rajone kūrėjų, Sąjūdžio mitingų, akcijų, istorinių paminklų atstatymo Varėnos rajone organizatorių. 1988–1990 – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Varėnos rajono tarybos narys, jos Kultūros komisijos pirmininkas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Varėnos seimelio narys.


1990 m. vasario 24 d. išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu Varėnos rinkiminėje apygardoje Nr. 140. 1990 m. jis išvyko į Lietuvos Respublikos parlamentą tam, kad atstovautų visam Varėnos kraštui išreikšdamas visų Varėnos krašto žmonių norą dėl Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo.


1992–1996 m. ir 1996–2000 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys, abi kadencijas dirbo Valstybės reformų ir savivaldybių komitete.

Būdamas kraštotyrininkas, rinko medžiagą apie savo rajoną, išspausdino apie trisdešimt kraštotyros darbų, išleido knygą „Varėnos rajonas“ (1983). Domėjosi Rytų Lietuvos kultūra, rūpinosi šio krašto problemų sprendimu, kultūrų dialogo ir bendradarbiavimo skatinimu.


Apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu 2000 m.

Mirė 2015 m. birželio 4 d., palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

2016 m. birželio 23 d. Varėnoje, ant Vytauto g. 40-ojo daugiabučio namo fasado (nuo gatvės pusės), buvo iškilmingai atidengta atminimo lenta daug metų čia gyvenusiam vieninteliam rajone Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarui, žinomam politiniam ir visuomenės veikėjui, žurnalistui Juozui Dringeliui

bottom of page