top of page

Juozas Dringelis

Juozas Dringelis / Laimutė Cibulskienė ir Elena Glavickienė.- Vilnius : Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas).- 223 p.

Tai viena iš serijos „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“ knygų, skirta išėjusiems į amžinybę Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams atminti. Ši knyga – puikus liudijimas apie tai, ką gali dėl savo šalies padaryti gimtąjį kraštą mylintis žmogus. Įdomus pasakojimas apie paprastą, darbštų, kuklų žmogų, kuriam istorinės aplinkybės nutiesė kelią į didžiąją politiką ir pašaukė valstybės atkūrimo darbams. Knygoje gausu pasakojimų apie jo senelius, tėvus, brolius, mokymąsi, studijas ir darbą, gausu prisiminimų ir svarbiausias gyvenimo akimirkas liudijančių nuotraukų.
bottom of page