top of page

Juozas Gaidys

(1908–1992)

Margionių kaimo poetas, dainų kūrėjas, režisierius ir dramaturgas.

Gimė 1908 m. balandžio 10 d. Margionyse. Mokėsi Margionių pradinėje mokykloje. 1927 metais įstojo į Vilniaus lietuvių mokytojų seminarijos antrąjį parengiamąjį kursą. Tačiau po pusantro mėnesio lenkų valdžia seminariją uždarė. 1939 metais prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Lenkijos, mobilizuojamas į lenkų kariuomenę, pakliūva į vokiečių nelaisvę, iš kurios pabėga. Grįžęs į Marginis, daug skaito, rašo eilėraščius, kuria dainas. 1941 m. birželio 20 d. įvyko Juozo Gaidžio 4 veiksmų pjesės „Ašarų pakalnė“ premjera.


Margionių klojimo teatras, vadovaujant Juozui Gaidžiui, suvaidino per dvidešimt įvairių veikalų.

Mirė 1992 m. kovo 15 dieną Margionyse.

bottom of page