top of page

Juozas Jankauskas

Daktaras. VGTU Chemijos ir bioinžinerijos katedros docentas.

Gimė 1943 m. Varėnos rajone, Užuperkasio kaime. 1949 m. pradėjo lankyti Valkininkų vidurinę mokyklą, kurią baigė 1960 m. Tais pačiais metais įstojo į VVU Chemijos fakultetą, kurį baigė 1965 m. ir įsigijo chemiko – analitiko specialybę.


1969 m. įstojo į stacionarinę aspirantūrą Lietuvos TSR MA Chemijos ir cheminės technologijos institute. Trijų metų laikotarpyje paruošė ir apgynė chemijos mokslų kandidato disertaciją analizinės chemijos srityje

Mokslinių tyrimų kryptis: geriamojo vandens ruošimo problemos ir technologijos, aplinkos analizinė chemija. Skaitomos paskaitos: bendroji chemija, analizinė chemija, vandens chemija, vandens ruošimo chemija, vandens analizinė chemija.

bottom of page