top of page

Juozas VITKUS

Merkinės muziejaus įkūrėjas

Juozas Vitkus gimė 1915 m. Lazdijų rajone, Leipalingio miestelyje. Čia jis baigė pradinę mokyklą ir progimnaziją, o 1936 m. baigė Alytaus gimnaziją. 1940 m. įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti ekonomikos. Studijos universitete nutrūko, nes, užėjus vokiečiams, ši aukštoji mokykla buvo uždaryta. J. Vitkus studijavo ir Vilniaus pedagoginiame institute geografiją ir gamtą. Keletą mėnesių mokytojavo Vilniuje, paskui – savo gimtajame Leipalingyje, o nuo 1944 m. – Merkinėje. Čia jis dirbo 30 metų mokytoju, direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju iki pat išėjimo į užtarnautą poilsį.


1952 m. J. Vitkus drauge su mokytojais J. Aleksoniu ir J. Pilkausku pradėjo organizuoti kraštotyrininkų būrelį, ir moksleiviai su mokytojais priešakyje ėmė lankytis Merkinės apylinkės kaimuose, rankioti senienas, etnografinę medžiagą. Į kraštotyrinę veiklą buvo įtraukta beveik visa Merkinės vidurinė mokykla, vasarą vykdavo ekspedicijos. Kiekvienai klasei J. Vitkus duodavo konkrečias užduotis, nurodydamas kokia tema rinkti medžiagą. Pats lankydavosi pas senesnius merkiniškius užrašyti jų prisiminimų, rinkti eksponatų.

Ekspedicijų metu išgirsti vietinių žmonių pasakojimai bei surinkti seni daiktai subrandino idėją įkurti kraštotyros muziejų. Pirmuosius eksponatus J. Vitkus išdėliojo1956 m. Merkinės vidurinės mokyklos patalpoje. Greit jiems čia ėmė trūkti vietos, patalpa tapo panašesnė į sandėlį – dalis daiktų gulėjo tiesiog dėžėse. Reikėjo ieškoti didesnio ploto. J. Vitkus turbūt nuo pradžių buvo nusižiūrėjęs cerkvės pastatą. Svajonė išsipildė, kai 1968 m. Varėnos r. Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas Merkinės vidurinei mokyklai perdavė neveikiančią cerkvę, į kurią po remonto 1968 m. perkelta muziejaus ekspozicija. J. Vitkus su kraštotyros būrelio nariais ir buvusiais auklėtiniais paruošė stendus, skoningai išdėliojo eksponatus. Taip atsirado Merkinės kraštotyros muziejus.


J. Vitkus kraštotyros darbą stengėsi išplėsti ne tik Merkinėje, bet ir visame rajone. 1963 m. įsteigus LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Varėnos rajono skyrių, J. Vitkus buvo išrinktas skyriaus pirmininku, o respublikiniame kraštotyros draugijos suvažiavime jos tarybos nariu.


1974 m. muziejus tapo Alytaus kraštotyros muziejaus filialu. 1978 m. mokytojas J. Vitkus išėjo į užtarnautą poilsį, tačiau nuo kraštotyrinės veiklos neatitrūko, muziejuje dirbo iki paskutinių savo gyvenimo dienų. Juozas Vitkus mirė 1985 m. sausio 5 d. Po muziejaus įkūrėjo mirties muziejų puoselėjo Juozas Kaupinis, fondus praturtinęs partizaninio pasipriešinimo sovietams eksponatais. Keletą metų muziejui vadovavo mokytoja Aldona Raugalaitė. Dabartinis Merkinės muziejaus direktorius yra Mindaugas Černiauskas.

1998 m. Varėnos r. taryba, vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymu, priėmė sprendimą įsteigti Merkinės kraštotyros muziejų ir perimti jį iš Alytaus miesto. 2017 m. sausio 1 d. Varėnos r. sav. Tarybos sprendimu įsteigtas Merkinės krašto muziejus, apjungęs Merkinės kraštotyros ir genocido, Perlojos istorijos ir V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinį muziejus.

bottom of page