top of page

Kaimo statyba: Dzūkija

Kaimo statyba: Dzūkija.- UAB „Petro ofsetas“, 2012.- 108 p.

Apie tradicinę Dzūkijos architektūrą ir kaip ją išlaikyti naujai statomuose pastatuose, pasakoja nauja knyga „Kaimo statyba. Dzūkija“Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos rūpesčiu parengtą naują leidinį apie Dzūkijos kaimo statybą sudaro keturios dalys. Pirmoje apžvelgiama Dzūkijos tradicinės architektūros bruožai, antroje dalyje apibrėžiami pagrindiniai dėmenys, lemiantys regioninį vietos tapatumą ir statybos tradicijos tęstinumą. Pagal šiuos kriterijus suformuoti trečiosios dalies projektiniai pasiūlymai, o ketvirtoje dalyje pateikiamos praktinio įgyvendinimo sąlygos.
bottom of page