top of page

Kalesninkų parapijos atgimimas

Česnulis, Vytautas ValentinaS

Kalesninkų parapijos atgimimas. Kalesninkų bažnyčios statytojas ir lietuvišks mokyklos įkūrėjas kunigas Mykolas Rudzis. - Trakai: Voruta, 2013.- 90 p.

Žurnalisto, kilsio iš Varėnos rajono Moliadugnio kaimo, V.V. Česnulio knygoje – istorinėje apybraižoje - aprašomas Kalesninkų parapijos atsikūrimas, bažnyčios statytojo ir lietuviškos mokyklos steigėjo kun. M. Rudzio gyvenimas ir veikla, klebono ir kitų šviesuolių kova dėl lietuvybės Versekos pakrantėse
bottom of page