top of page

Kazys Lukšys

(1892-1963)


Lietuviškos kino kronikos pionierius.

Gimė 1892 m. kovo 4 d. Vazgirdonių kaime. 1910 m. atvyko į JAV, išsimokė elektros mechaniku. Išmokęs filmavimo technikos, 1920 m. nusipirko filmą apie Genovaitę, rodė visose JAV lietuvių kolonijose. 1921 m. aplankęs Lietuvą, iš ten parengė 3 val. filmą, su kuriuo aplankė per 100 JAV lietuvių kolonijų. Dalį Lietuvos vaizdų pardavė Fox News agentūrai. 1933 m. pagamino pirmąjį garsinį filmą lietuvių kalba – Dariaus ir Girėno skridimas iš JAV Lietuvon. Lietuvoj pastatė savo kino teatrą Raseiniuose ir manė pastoviai įsikurti. Užėjus bolševikams, praradęs visą turtą, 1941 m. grįžo į JAV, apsigyveno Los Angeles mieste.


Mirė 1963 m. lapkričio 12 d. Kalifornijoje.

bottom of page