top of page

Knyga „Skubėkime daryti gera“

Sadūnaitė, Nijolė

Skubėkime daryti gera. – 2-asis pataisytas ir papildytas leid.. – Vilnius : Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas „Donum“, 2023 (Vilnius : BALTO print). – 363, [5] p.

 Knyga yra polifoninis literatūros kūrinys, darniai jungiantis istorinio, religinio ir autobiografinio naratyvo registrus. Atsiminimus vienija pasitikėjimo Dievu leitmotyvas, bendražmogiškomis vertybėmis grįsta laikysena, politinė ir visuomeninė nuostata, išsiskleidusi konkrečiais žodžiais ir darbais. Autobiografijos momentus (asmeninę autorės akistatą su totalitarine sovietų sistema) pildo per gyvenimą sutiktų šviesuolių portretai. Nemaža dalis istorinio pasakojimo dėmenų savitai nusidriekia iki šiandienos, regisi atpažįstami ir iš naujo aktualiai suskamba dabartinių sociokultūrinių ir geopolitinių įvykių kontekste.
bottom of page