top of page

Knygnešystė Varėnos krašte

Varėnos viešosios bibliotekos skaitykloje (II aukšte)  parengta paroda „Knygnešystė Varėnos krašte“. Parodoje  eksponuojama medžiaga apie Varėnos  rajono knygnešius.


Įvairiuose šaltiniuose minimi Varėnos krašte gimę, gyvenę ar šiose vietose draudžiamus leidinius platinę knygnešiai, jų rėmėjai bei spaudos platintojai. Su knygnešiais supažindina Benjemino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus bibliografinis dviejų dalių žinynas „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904“( 2004, 2014). Pirmojoje dalyje – duomenys apie 6 131 asmenį, organizavusį draudžiamos spaudos leidybą užsienyje, jos gabenimą per sieną ir platinimą Lietuvoje. Nurodomi visi žinomi asmenys, iš kurių buvo atimti draudžiami leidiniai, pateikiama knygnešių, jų rėmėjų, slaptų lietuviškų mokyklų mokytojų biografiniai faktai, aprašoma jų veikla. Po dešimties metų buvo išleista antroji knyga, kurioje surinkti naujausi duomenys apie knygnešius ir daraktorius po pirmosios knygos išleidimo. Žinyne rasime  duomenų apie Varėnos krašto knygnešius: Kazį Barysą, Konstantina Jagminą, Silvestrą Gimžauską, Kazimierą Sederavičių, Kotryną Sidziniauskaitę, Simoną Aukštuolį, Kazį Balčiūną, ir daugelį kitų. Daug informacijos suteiks parodoje eksponuojamos kultūros istoriko, žurnalisto Petro Rusecko surinktos ir išleistos pačių knygnešių atsiminimų ir prisiminimų apie juos knygos: „Knygnešys, 1864–1904“ (T. II ir T. III), kuriose rašoma apie Merkinės knygnešį kun. Konstantiną Jagminą, minimi Valkininkai, Varėna. Parodoje taip pat  eksponuojamos knygos:  „Šimtas knygnešių: knygnešių sienelės vardai“ (1998), „Merkinė“ (1970), Alinos Makarčiuk „Matau norą atsiduoti tėvynės labui: Marcinkonių šviesuoliai Petras Kieras ir Jonas Šablickas“ (2018), Vytauto Paulaičio „Vai toli girdėc…: iš Marcinkonių praeities“ (2018) ir kt. Parodą papildo straipsnių kopijos iš periodinės spaudos apie Varėnos krašto knygnešius.

 

                            Parengė Laimutė Cibulskienė

             Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė

 

bottom of page