top of page

Konferencija MARTYNUI VAINILAIČIUI – 90Konferencija

2023 m. lapkričio 15 d.


13.30–14.00 dalyvių registracija


14.00 val.

Konferencijos atidarymas

-------------------------------------------------------------------------- 14.15–14.30 Ateikit, – niekad neapvilsiu... Poetui Martynui Vainilaičiui 90 Daiva Irena Šarkanauskaitė Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Vaikų literatūros padalinio edukatorė -------------------------------------------------------------------------- 14.30–14.45 Martyno Vainilaičio poezija vaikams: kvapas ir spalvos Loreta Žvironaitė Humanitarinių mokslų daktarė, docentė, literatūrologė, vaikų literatūros tyrėja ------------------------------------------------------------------------- 14.45–15.00 Martyno Vainilaičio eiliuotos pasakos Kęstutis Urba Daktaras, docentas, IBBY Lietuvos skyriaus garbės pirmininkas; literatūrologas, vaikų ir paauglių literatūros tyrėjas, ilgametis žurnalo „Rubinaitis“ vyr. redaktorius (iki 2021 m.), vertėjas, vadovėlių autorius, skaitymo ekspertas ------------------------------------------------------------------------- 15.00–15.15 Prisimenant bendradarbiavimą su poetu Ramutė Žandarienė Leidyklos „Žara“ ir „Prancūziškas knygynas“ direktorė -------------------------------------------------------------------------- 15.15–15.30 Prisimenant seną pokalbį, rengtą radijui Virginijus Gasiliūnas Filologas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštyno vedėjas -------------------------------------------------------------------------- 15.30–15.45 Sugrįžo mano vyturys... Lidija Žadeikytė Aktorė, režisierė, skaitovė, diktorė ------------------------------------------------------------------------- 15.45–16.00 Apžvelgiant bendrystės su Sofija ir Martynu Vainilaičiais metus Aldona Augustaitienė Ilgametė Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė, ilgametė IBBY Lietuvos skyriaus valdybos narė, bibliotekininkė, skaitymo ekspertė -------------------------------------------------------------------------- 16.00

Konferencijos uždarymas -------------------------------------------------------------------------- Papildoma Informacija -------------------------------------------------------------------------- Dalyvavimas nemokamas. Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimams gauti reikalinga išankstinė registracija.

Kviečiame lietuvių kalbos ir literatūros, pradinių klasių mokytojus, ikimokyklinio ugdymo pedagogus, bibliotekininkus ir visus besidominčius Martyno Vainilaičio kūryba. -------------- Veiks Sofijos Vainilaitienės iliustracijų paroda. ------------------ Muzikinė programa – lopšelio-darželio „Žilvitis“ auklėtinis Bernardas Petrūninas, vadovas Nerijus Bakula ir J. Čiurlionytės menų mokyklos choro grupė, vadovė Daiva Selevičienė Bus galima įsigyti knygų

bottom of page