top of page

Kovo 27 – balandžio 1 d.Averkienė, Rūta

Varėnoje pristatyta knyga „Vilties testamentas“, pasakojanti apie rezistentų kovą, išbandymus ir viltį: [Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta partizano ir politinio kalinio Antano Švedo atsiminimų knyga „Vilties testamentas“] .- Iliustr. // Tremtinys.- 2023, kovo 31, p. 8


Bagdonavičienė, Damilė

Iš Dzūkijos šilų Musteikos kaimo – balanų, statinių (štankietų) skaldymo tradicija: [Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašas papildytas septyniais naujais kultūrinę tapatybę atspindinčiais reiškiniais; iš Dzūkijos šilų Musteikos kaimo bendruomenės iniciatyva į Sąvadą atkeliauja Balanų, statinių (štankietų) skaldymo tradicija].- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2023, kovo 28, p. 7


Cibulskienė, Laimutė

Anzelmas Matutis ir varėniškiai: [str. pateikiami poeto biografijos faktai, aprašoma Drevė Pauosupės kaime ir ten vykstantys „Poezijos pavasarėliai“, pateikiama informacija apie tris naujus A. Matučio atminimui skirtus leidinius, supažindinimą, kokią informaciją apie poeto A. Matučio gyvenimą ir kūrybą galima rasti Varėnos viešosios bibliotekos knygų fonduose].- Iliustr. // Tarp knygų.- 2023, kovas, p. 25-27


Česnulevičienė, Renata

Testamentas ateities kartoms: [Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta partizano ir politinio kalinio Antano Švedo atsiminimų knyga „Vilties testamentas“].- Iliustr. // Tarp knygų.- 2023, kovas, p. 41


Lučinskas, Gintaras

Kaip 1923 metais perlojiškiai vadavo Klaipėdą, bet prarado dalį Perlojos: [vasario 25 d. Lietuvos kariuomenės Rezervo karių asociacijos Alytaus apskrities skyriaus bei Lietuvos šaulių sąjungos atstovai dalyvavo Perlojos istorijos muziejuje, minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos ir paskutinio perlojiškių mūšio su lenkais 100-ąsias metines. VDU dėstytojas Sigitas Lūžys pristatė pranešimą „Iš kovų su lenkais – į mūšį su prancūzais: Perlojos partizanai Klaipėdos sukilime].- Iliustr. //Tremtinys.- 2023, kovo 31, p. 5-6


Jonas Staliulionis: „Visa, kas išgyventa, nešuosi per gyvenimą“ : Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ nariui Jonui Staliulioniui – 80“: [apie pedagogo, žurnalisto, poeto ir eseisto J. Staliulionio gyvenimą bei kūrybą; šalia teksto pateikiami trys poeto eilėraščiai] / parengė Laimutė Cibulskienė.- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2023, kovo 30, p. 8-9


Varėnos viešoji biblioteka, 2023 m. Sudarė Laimutė Cibulskienėbottom of page