top of page

Kraštotyros darbai 1992 - 2010 m.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka spaudoje: bibliografija, skirta bibliotekos 50-čiui / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 1997. – 17 p. Bibliografijoje pateikti straipsniai iš rajono ir respublikos periodinių leidinių apie bibliotekos ir jos filialų veiklą per 50 metų.

Išeivijos rašytojai, kilę iš Varėnos rajono: biobliografija.- Varėna: Viešoji biblioteka, 1992. Biobibliografija supažindina su Onos Balčiūnienės-Tamulevičiūtės, Zigmo Gavelio, Balio Gražulio, R. Židžiūno Židanavičiaus ir kitų išeivijos rašytojų biografijomis, jų kūryba bei literatūra apie juos.

Įžymių žmonių, kilusių iš Varėnos rajono, sąvadas / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 1995-1999. – 62 p. Sąvade sukaupti pagrindiniai gyvenimo ir veiklos duomenys apie literatūros, kultūros ir meno veikėjus, mokslininkus. Informacija pateikiama apie 118 personalijų.

Varėnos rajonas padavimuose ir legendose: [padavimų ir legendų, spausdintų įvairiuose leidiniuose, rinktinė] / sudarė E. Glavickienė. – 1999. – 23 p. Daug gražių padavimų ir legendų yra sukurta apie Varėnos kraštą. Kaip atsirado Glėbo, Paperlojo, Varėnės ežerai? Iš kur kilęs Varėnos, Valkininkų, Perlojos pavadinimas? Kodėl akmenys vadinami nuotakos, laumės, raganos akmenimis? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus rasite šiame rinkinyje. Jame skelbiami tekstai atrinkti iš įvairių knygų ir periodikos. Tekstai grupuojami pagal antraščių abėcėlę. Pateikiamas literatūros sąrašas.

Teofilė Vaičiūnienė: bibliografija. – Varėna: Viešoji biblioteka, 1999. Bibliografija skirta iš Varėnos rajono kilusios aktorės Teofilijos Dragūnaitės-Vaičiūnienės gimimo 100-osioms metinėms. Į ją įtrauktos aktorės prisiminimų knygos, periodikoje skelbti straipsniai bei literatūra apie T. Vaičiūnienę.

Varėnos krašto literatai: biobibliografinis žodynas / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 1999-2000. – 180 p. Biobibliografiniame žodyne pateiktos žinios apie Varėnos rajone gimusius arba čia gyvenančius literatus. Žodynas sudarytas rašytojų abėcėlės seka. Pateikiama kiekvieno jų trumpa biografija, kurioje pristatoma kūrybinė veikla. Bibliografinę dalį sudaro du pagrindiniai skyriai. Pirmajame suregistruoti rašytojo kūriniai bei jų vertimai, antrajame – literatūra apie autorių, jo kūrybą.

Varėnos kraštas poezijoje: [eilėraščių, spausdintų įvairiuose leidiniuose, rinktinė] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2000. Varėnos krašto grožį apdainavo poetai, čia gimę ir augę, o taip pat ir tie, kurie nors ir nekilę iš šių vietų, tačiau čia gyvenę ar dabar tebegyvenantys. Rinktinėje sudėti šių poetų eilėraščiai iš jų poezijos knygų ir periodinių leidinių.

Varėnos krašto pažinimo šaltiniai: bibliografija / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2000-2002.- 150 p.: iliustr. Šiame enciklopedinio pobūdžio darbe trumpai, bet išsamiai aprašomos Varėnos krašto žymios vietovės, paminklai, muziejai. Įdėta kiekvieno aprašomo objekto nuotrauka, pridėtas literatūros sąrašas apie tą objektą.

Varėnos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro kronika: [1980-1999 m.] / parengė A. Skamarakienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2000.- 17 p.

Dzūkijos nacionalinis parkas: bibliografija / parengė E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2001.- 19 p. Bibliografiją sudaro knygos ir straipsniai apie Dzūkijos nacionalinį parką, dzūkų etnografinius kaimus, senuosius amatus, etninę kultūrą, turizmą, Merkinės informacinį centrą, nacionalinio parko leidžiamus leidinius.

Vincas Krėvė-Mickevičius: bibliografija, 1909-2002 m. / parengė E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 1992-2002.

Tradicijos ir papročiai Varėnos rajone: bibliografija / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2002. – 10 p. Ši bibliografija supažindina su literatūra apie gimtuvių ir krikštynų, vestuvių papročius, laidojimo apeigas ir papročius, kaimo buities ir darbų ūkyje papročius, Užgavėnių, Velykų, Vėlinių, Advento, Kūčių, Kalėdų bei kitų švenčių tradicijas ir papročius.

Senieji amatai Varėnos rajone: bibliografija / parengė L. Cibulskienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2003.- 10 p. Šiame darbe pateikiama literatūra apie bitininkystę, valgius, kalvystę, meistrystę, pynimą iš vytelių ir šiaudų, audimą, mezgimą, siuvinėjimą bei kitus amatus ir verslus Varėnos rajone.

Varėnos krašto knygnešiai: bibliografija / parengė E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2004. Bibliografijoje supažindinama su Varėnos krašto žymių knygnešių Kazio Baryso, Silvestro Gimžausko, Konstantino Jagmino biografijomis, pateikiama literatūra apie jų ir kitų knygnešių veiklą spaudos draudimo laikotarpiu.

Varėnos krašto lietuviškos kilmės vandenvardžiai / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2004.- 10 p. Šiame darbe pateikta informacija apie lietuviškos kilmės vandenvardžius Varėnos krašte.

Grybų šventės Varėnoje: bibliografija. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2005. Čia pateikiama literatūra apie Varėnoje vykstančias tradicines Grybų šventes.

Varėnos krašto upės: bibliografija.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2005.- 21 p.: iliustr. Bibliografija supažindina su Varėnos krašto žemės paviršių vagojančiomis upėmis bei literatūra apie jas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos-kraštotyros skyriaus metraštis 2001-2005 m. / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2001-2005.- 115 p.: iliustr.

Jonas Staliulionis: bibliografija / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2006. Bibliografija supažindina su Varėnoje gyvenančio ir kuriančio Jono Staliulionio biografija, kūryba ir literatūra apie jį.

Eugenija Strazdienė: bibliografija / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2006. Bibliografija supažindina su Valkininkuose gyvenančios miškininkės, poetės Eugenijos Strazdienės biografija, kūryba bei literatūra apie ją.

bottom of page