top of page

Kraštotyros darbai 2012 m.

Panaros Pilnų namų bendruomenė spaudoje: bibliografija / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. – 18 p. Šioje bibliografijoje suregistruota literatūra apie Panaroje įsikūrusios Pilnų namų bendruomenės veiklą bei jos įkūrėją kunigą, poetą Valerijų Rudzinską.

Garbingos atminties kunigas Zigmas Neciunskas 1912-1976 m.: [bibliografija ir straipsnių kopijos] / parengė E. Glavickienė. – Varėna : Viešoji biblioteka, 2012. - 17 p. (48 bibliograf. įrašai). Šioje bibliografijoje pateikiama literatūra apie tauraus Dzūkijos sūnaus, tarnavusio Dievui ir Tėvynei , Zigmo Neciunsko gyvenimą ir veiklą.

Fotomenininkė Ramunė Pigagaitė spaudoje: [straipsnių kopijos ir bibliografija] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. – 30 p. (78 bibliograf. įrašai). Bibliografijoje pateikiami fotomenininkės Ramunės Pigagaitės pokalbių ir straipsnių, skelbtų įvairiuose leidiniuose, bibliografiniai įrašai. Čia taip pat suregistruoti straipsniai iš įvairių spaudinių apie R. Pigagaitę, jos fotografijų parodas, kūrybinę veiklą.

Valentinas Algirdas Kaliūnas spaudoje: [straipsnių kopijos ir bibliografija] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. – 25 p. (41 bibliograf. įrašas).

Laima Saviščevienė spaudoje: [straipsnių kopijos ir bibliografija] / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. - 12 p.

Varėnos miesto kronika: datos, įvykiai, faktai: [su bibliografija] / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. – 12 p. Šis kraštotyros darbas skirtas Varėnos miesto 150 metų sukakčiai. Jame pateikiami faktai, įvykiai, datos apie Varėnos miestą, nurodomi informacijos šaltiniai iš kur tas įvykis ar faktas pateiktas. Kronika iliustruota nuotraukomis.

Varėna – 150 metų : 1962-2012: fotoalbumas / sudarė ir parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. – Vaizdo diskas.

bottom of page