top of page

Kraštotyros darbai 2013 m.

Varėnos kraštas naujuose leidiniuose: literatūros apžvalga / parengė Laimutė Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.- 6 p. (23 kn.) Varėnos rajonas Lietuvos spaudoje: [50 literatūros sąrašų] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. – 59 p. [416 įrašų]. Varėnos rajono bibliotekos spaudoje 2013 m.: [193 straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. Meninio žodžio meistras, aktorius Tomas Vaisieta: [biobibliografija, straipsnių kopijos] / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. – (92 bibliogr. įrašai). Ši biobibliografija skiriama nusipelniusio Lietuvos artisto Tomo Vaisietos gimimo 80-osioms metinėms paminėti. Joje pateikiami T. Vaisietos straipsnių, pokalbių su juo aprašai bei literatūra apie aktoriaus gyvenimą ir kūrybą. Senajai Varėnai – 600 metų: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. Renginiai, skirti Senosios Varėnos 600 metų sukakčiai paminėti: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. Senoji Varėna: datos, įvykiai, faktai: [su bibliografija] / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. – 7 p. : iliustr. Petras Miliūnas: [biobibliografija, straipsnių kopijos] / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. Ši biobiliografija skiriama Varėnoje gyvenančio literato Petro Miliūno gimimo 70-osioms metinėms paminėti. Joje pateikiami P. Miliūno knygų, eilėraščių, spausdintų rinkiniuose ir periodikoje bibliografiniai aprašai bei literatūra apie literatą. Justinas Jaksebaga: [biobibliografija, straipsnių kopijos] / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

Biobibliografija skiriama Varėnoje gyvenančio literato Justino Jaksebagos gimimo 80-osioms metinėms paminėti. Joje pateikiami J. Jaksebagos knygų, eilėraščių, skelbtų rinkiniuose ir periodikoje, bibliografiniai aprašai.

Varėnos rajono literatų renginiai: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

Kunigas Pranas Bieliauskas: [bibliografija, straipsnių kopijos] / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. Bibliografija skiriama Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjo, tautosakos rinkėjo, 1949-1957 m. – Valkininkų bažnyčios klebono Prano Bieliausko gimimo 130-osioms metinėms paminėti.

Jonas Staliulionis: [biobibliografija, straipsnių kopijos] / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. Bibliografija skiriama Varėnoje gyvenančio literato Jono Staliulionio gimimo 70-osioms metinėms paminėti. Joje pateikiami J. Staliulionio knygų, poezijos ir prozos kūrinių, spausdintų rinkiniuose ir periodikoje bibliografiniai aprašai bei literatūra apie jį.

Prof. Dr. Stasys Vėlyvis: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

Literatūra apie Stacy Lee (Stasę Piliūtę): [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

Stacy Lee eilėraščiai periodinėje spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

bottom of page