top of page

Kraštotyros darbai 2017 m.

Varėnos kraštas naujuose leidiniuose: literatūros apžvalga / parengė Laimutė Cibulskienė – Varėna : Viešoji biblioteka, 2017. – (26 kn).

Varėnos rajonas Lietuvos spaudoje: [50 literatūros sąrašų] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017. – [316 įrašų]

Varėnos rajono bibliotekos spaudoje 2017 m.: [174 straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E., Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

Vytautas Valentinas Česnulis: žurnalistas, redaktorius, istorikas, „Sidabrinės bitės“ 2017 m. laureatas: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

Nijolė Pavasarienė: ilgametė Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos direktorė,

„Sidabrinės bitės“ 2017 m. laureatė: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus metraštis 2017 m. : [straipsnių kopijos, veiklos aprašymas] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

Už nuopelnus Varėnos kraštui: Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklas: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

155 faktai iš Varėnos miesto istorijos: kraštotyros darbas skiriamas Varėnos miesto įsikūrimo 155 metų sukakčiai paminėti / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyrius, 2017. – 34 p.

Česlovas Skaržinskas: poetas, žurnalistas, leidinių redaktorius: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

Mokslininkas Aleksandras Čyras: bibliografija / parengė Elena Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017. – 8 p.

Baltasis ir juodasis metraštininkai apie bibliotekos istoriją: [darbas, skirtas Varėnos viešosios bibliotekos įsikūrimo 70-mečiui] / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyrius, 2017. – 8 p.

Spauda apie Varėnos VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių 2017 metais: [straipsnių kopijos] / parengė A. Skamarakienė . – Varėna: Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, 2017. – 16 p.

Poezijos pavasarėlis 2017: apie vaikų poetinės kūrybos šventę Pauosupės kaime prie A.

Matučio Drevės/ parengė A. Skamarakienė. – Varėna: Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, 2017. – 10 p.

bottom of page