top of page

Kraštotyros darbai 2020 m.

Varėnos kraštas naujuose leidiniuose: literatūros apžvalga / parengė Elena Glavickienė. – Varėna : Viešoji biblioteka, 2020.

Varėnos rajonas Lietuvos spaudoje: [50 literatūros sąrašų] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020. – [244 įrašai].

Varėnos rajono bibliotekos spaudoje 2020 m.: [162 straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Danutė Blažulionienė: bibliotekininkė, „Sidabrinės bitės“ 2020 m. laureatė: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Brunonas Bakaitis: architektas, „Sidabrinės bitės“ 2020 m. laureatas: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus metraštis 2020 m. : [straipsnių kopijos, veiklos aprašymas] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Juozas Kumpis: Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos lakūnas, žuvęs kovose už nepriklausomybę (Varėnoje): [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, karininkas Antanas Matulaitis, žuvęs Babriškėse 1920 metais mūšyje su lenkais: [ straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Popieriaus karpinių menas: Varėnos krašto menininkų kūryba: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Rubrika: 2020-ieji – Tautodailės metai. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Audimas, audiniai ir audėjos Varėnos krašte: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Rubrika: 2020-ieji – Tautodailės metai. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Medžio skulptūra. Varėnos krašto skulptoriai : [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Rubrika: 2020-ieji – Tautodailės metai. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Verbų kūrėjos Varėnos krašte: [straipsnių kopijos} / sudarė E. Glavickienė. – Rubrika: 2020-ieji – Tautodailės metai. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Šiaudinių sodų meistrės Varėnos krašte: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Rubrika: 2020-ieji – Tautodailės metai. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Keramikos meistrai Varėnos krašte: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Rubrika: 2020-ieji – Tautodailės metai. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Paulius Širvys Merkinėje ir Varėnoje: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Kryždirbystė ir kryžiai Varėnos krašte: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Rubrika: 2020-ieji – Tautodailės metai. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Vaizdinė liaudies tapyba: Varėnos krašto dailininkai: [straipsnių kopijos]. / sudarė L. Cibulskienė. – Rubrika: 2020-ieji – Tautodailės metai. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

Dzūkijos krašto šviesuolis Jonas Miškinis: [straipsnių kopijos, literatūros sąrašas] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2020.

bottom of page