top of page

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

Panaros bibliotekos ir kultūros centro darbuotojos Nijolė Česnulevičienė, Onutė Bubnelienė sukvietė bendruomenės narius į popietę „Sausio 13-osios atmintis“. Susirinkusieji giedojo Lietuvos himną, uždegė žvakutes žuvusiems 1991 metų sausio 13-osios naktį, jų atminimą pagerbė tylos minute. Vaikai skaitė Justino Marcinkevičiaus, Valentino Čyžo eilėraščius apie Lietuvą, Sausio 13-osios įvykius. Vyko viktorina apie Lietuvą, kurioje varžėsi dvi komandos.


Perlojoje, miestelio centre, liepsnojo atminimo laužas, skirtas laisvės gynėjų atminimui. Skambėjo „Tautiška giesmė“, tylos minute pagerbti žuvusieji. Perlojos bibliotekos bibliotekininkė Nijolė Krivienė trumpai apžvelgė 1991 m. sausio 13 d. įvykius. Prisiminimais pasidalijo Perlojos istorijos muziejaus muziejininkė Marija Lūžytė, tą naktį buvusi Vilniuje prie televizijos bokšto. Skambėjo Perlojos kultūros centro folkloro ansamblio atliekamos lietuvių liaudies dainos.


Matuizų pagrindinės mokyklos 3–4 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų Jolitos Prakapienės ir Nijolės Kamarauskienės, Matuizų bibliotekoje atliko poezijos ir dainų kompoziciją „Vienybė težydi“. Skambėjo Doniaus Remio, Pauliaus Širvio, Justino Marcinkevičiaus poezija, populiarios patriotinės dainos. Laivės gynėjų dienos išgyvenimais dalijosi bendruomenės narys Algimantas Juodis. Veikė spaudinių paroda „Iškovotos laisvės kaina“.


Krivilių bibliotekoje organizuota poezijos valandėlė „Atmintis gyva“. Trumpai apžvelgti 1991 m. sausio 13 dienos įvykiai, bendruomenės narės Ona Antanevičienė, Marijona Petrušienė, Virginija Černiauskienė dalijosi prisiminimais, to laikotarpio išgyvenimais, nuotaikomis. Skaitė Justino Marcinkevičiaus, Marijos Inkrataitės-Blažulionienės, Juozo Nekrošiaus ir kt. eilėraščius. Veikė spaudinių paroda „Jie buvo ten“.

Nedzingės kultūros centro ir bibliotekos darbuotojai sukvietė bendruomenės narius į Laisvės gynėjų dienos paminėjimą. Skambėjo Lietuvos himnas. Tylos minute pagerbta 14 didvyrių, sumokėję aukščiausią – gyvybės kainą už mūsų laisvę.


Jaunųjų šauliukų vadas Albertas Jakubavičius priminė 32 metų senumo skaudžius Lietuvos istorijos įvykius, kurie niekada nebus užmiršti, ypač vyresnių, žmonių, kam turime būti dėkingi už galimybę gyventi laisvoje Lietuvoje. Eilėraščius skaitė bendruomenės narės: Loreta Kurauskienė, Lina Tamulevičienė, Janė Karpienė, bibliotekininkė Irena Krutulienė. Dainavo Nedzingės etnografinis ansamblis (vadovas Albertas Jakubavičius). Bibliotekoje veikė spaudinių paroda „Atmintis gyva“.


Žilinų bibliotekoje susibūrė mažieji lankytojai su mokytoja Gema Bankauskiene. Bibliotekininkė ir mokytoja papasakojo apie žmonių vienybę ir ryžtą priešinantis ginkluotai sovietų agresijai 1991 metų sausio 13-ąją, ginant tėvynės laisvę, savo valstybę, šalies ateitį. Prisiminti žuvusiųjų vardai, Peržiūrėtas vaizdo įrašą „Sausio sniegenos“. Uždegta atminimo žvakutė žuvusiems už laisvę. Veikė kūrybinės dirbtuvėlės, vaikai plėšė spalvoto popieriaus skiauteles ir jomis dekoravo iš anksto paruoštus Vilniaus televizijos bokšto ir Gedimino pilies šablonus.



Informaciją pateikė:


Krivilių bibliotekos bibliotekininkė Zita Varanavičienė,

Matuizų bibliotekos bibliotekinikė Vidutė Stadalnykienė,

Nedzingės bibliotekos bibliotekininkė Irena Krutulienė,

Panaros bibliotekos bibliotekininkė Nijolė Česnulevičienė,

Perlojos bibliotekos bibliotekininkė Nijolė Krivienė,

Žilinų bibliotekos bibliotekininkė Aldona Valatkevičienė












bottom of page